Din istoria radiodifuziunii R.S.S.M. (anii 70, sec. XX)

5 octombrie 2011

Autorităţile sovietice au folosit radioul în scopul consolidării poziţiilor sistemului socialist , adică în primul rând cu scop informaţional-propagandistic. Aceasta însemna că ştirile,interviurile „mesele rotunde”şi alte emisiuni radiofonice erau trecute prin filtrul marxist-leninist şi puse la dispoziţia ascultătorilor de pe poziţii de clasă.

Generaţia anilor 60 probabil că ţine minte, cum în toate centrele localităţilor rurale au fost instalate megafoane, care zilnic transmiteau de la ora 6-00 dimineaţa până la 24-00 noaptea emisiuni radiofonice, din care 2-3 ore erau în limba română, iar în rest emisiuni în limba rusă preponderent din Moscova.

În perioada anilor 70,ai secolului trecut, redacţiile radio ale radiodifuziunii RSSM în afară de ştirile zilei , comentariile politice asupra evenimentelor trecute în istorie sau actuale erau obligate să pregătească şi să transmită emisiuni legate de diferite sărbători socialiste şi profesionale, ținând cont, că Radiodifuziunea din RSSM era un instrument propagandistic sovietic ea era subordonată pe linie de partid-organelor centrale de partid.

În fosta Arhivă al CC al PCM, care în 1992 a fost reorganizată în Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova se păstrează documentele CC al PCM. Anume din acest fond arhivistic am selectat câteva documente din perioada respectivă, care constituie temeiul acestui modest articol. Dar să le luăm pe rând în ordinea cronologică.

În Procesul-verbal nr.113 al şedinţei Biroului CC al PCM din 14 decembrie 1970, § 26 se menţionează :
„Pentru merite în educaţia comunistă a oamenilor muncii, mobilizarea lor la îndeplinirea planului cincinal înainte de termen se propune spre decorare cu ordine şi medalii ale URSS pe lucrători ai televiziunii şi radioului: cu Ordinul „Октябрьской революции” – 1 persoană. cu Ordinul „Трудового Красного Знамени”-1 persoană. cu medalia”За доблестный труд»- 1 persoană. cu medalia”За трудовое отличие”- 1 persoană.”(F.51, inv.31, d.26, f.15)

Pentru ca radioul să pătrundă în fiecare casă, autorităţile sovietice au dezvoltat şi mai mult reţeaua radio prin cablu. Situaţia respectivă avea un “avantaj” dublu: statul îşi rezolva scopurile propagandistice, iar oamenii muncii primeau informaţia oficială şi emisiuni de divertisment la un preţ minimal.

Printe ştirile transmise la radio erau şi deciziile partidului de a inaugura diferite monumente fără a menţiona costul acestora. În perioada propusă devenise o modă de a inaugura monumente.

Prima Hotărâre la acest capitol a fost la 27 august 1974 cu numărul 296, o Decizie comună a CC al PCM şi al Consiliului de Miniştri al RSSM privind inaugurarea unui monument lui V.I.Lenin în orăşelul Nisporeni (F.51,inv.35,d.18, f. 30). Pentru realizarea acestul proiect a fost alocată suma de 100 000 ruble.Tot în aceiaşi zi cu numărul 295 respectivele instituţii au aprobat hotărârea privind înălţării unui momument lui Gheorghii Dimitrov în oraşul Chişinău .Pentru această treabă trebuiau cheltuite 20 000 ruble.

La o altă şedinţă al Biroului CC al PCM din 17.09.1974, (Procesul-verbal nr.74, § 6 ) s-a hotărât inaugurarea monumentelor lui V.I.Lenin în oraşele Călăraşi şi Făleşti (F.51,inv.35,d.19,f. 31)
Tot atunci a apărut şi Decizia nr.327 al CC al PCM şi Consiliului de Miniştrilor al RSSM din 17 septembrie 1974 prin care se aproba respectiva hotărâre şi se specifica, că pentru fiecare monument a fost alocată suma de 100.000 ruble.

Printre sărbătorile care au fost intensiv mediatizate la radio şi în alte mijloace de informare a fost aniversarea a 50 de ani de la formarea RSS Moldoveneşti şi PCM. În Procesul-verbal nr.65 din din 2 aprilie 1974 al şedinţei Biroului CC al PCM se menţiona:
Comitetul de Stat al Consiliului de Miniştri al RSSM pentru televiziune şi radiodifuziune în trimestrul II şi III ale anului 1974 trebuie să toarne un serial de filme televizate de lung metraj cu un titlu convenţional „Luminată de Octombrie”, un şir întreg de schiţe documentare, un ciclu de emisiuni radio şi TV despre grandioasele schimbări în economie , ştiinţă şi cultură în republică
(F.51, inv. 35, d. 10, f. 59).

Tot la respectiva aniversare s-au inscris şi alte măsuri , care trebuiau mediatizate la radio şi alte mijloace de propagandă. Printre aceste măsuri erau:lansarea şi petrecerea Festivalului unional al colectivelor artistice de dans al amatorilor”Prietenia popoarelor”, tipărite o sumedenie de felicitări, insigne, cărţi,broşuri, buclete , placarde.
La Centrul de Expoziţii al RSSM s-a stabilit să fie inaugurată expoziţia jubiliară cu genericul”Moldova în familia popoarelor frăţeşti ale URSS”.Instituţiile respective au hotărât să asigure pregătirea Zilelor RSS Moldoveneşti la Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale ale URSS la Moscova. Mai mult decât atât, s-a convenit să fie organizat un tren de agitaţie intitulat „Prietenia popoarelor URSS”.

În scopul infiltrării în societate a unor noi obiceiuri sovietice prin Hotărârea comună nr.135 a CC al PCM şi Consiliului de Miniştri al RSSM din 10 aprilie 1974 intitulată”Despre aprobarea Consiliului Republican Interdepartamental pentru întroducerea în viaţă a obiceiurilor noi civile şi a noilor sărbători” a fost format un consiliu, în care au intrat un şir întreg de personalităţi din RSSM şi înalţi funcţionari de partid şi de stat.
Printre ei se număra: A.S.Constantinov, ministru culturii al RSSM; P.P.Boţu, primul secretar al Cârmuirii Uniunii Scriitorilor din RSSM; I.Bogdesco, preşedintele Uniunii artiştilor plastici din RSSM ; V.P.Cupcea, regizor principal al Teatrului muzical-dramatic”A. Puşkin”(actualmente „Mihai Eminescu”); V.Teleucă, redactorul săptămânalului „Cultura” etc.
(F.51,inv.35,d.10 )

Anume atunci , în urma activităţii acestei comisii a „apărut obiceiul”, că atunci când la oficiul stării civile era înregistrată naşterea unui copil şi eliberate actele necesare, odată cu documentele respective funcţionarul le înmâna părinţilor şi o cravată roşie pionerească de care erau prinse insigna de octombrel şi cea de comsomolist. Mai laconic spus, copilul numai s-a născut şi simbolica bolşevică îl aşteapta.

Sigur că toate aceste „invenţii de obiceiuri” pentru a se implimenta în societate erau mediatizate fructuos în toate mijloacele de informare, inclusiv radioul.

In baza articolului de Alexandru Moraru, publicat în Glasul Naţiunii nr.16 din 18 mai 2006, pag. 6.
Sursa: mazarini.wordpress.com

1 comentarii:

Moldavian Brothers spunea...

Patriporcii http://www.youtube.com/watch?v=QaDX9g6uL7A

Trimiteți un comentariu

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Administrația site-ului vă îndeamnă să folosiți un limbaj decent în discuție: