Canibalismul provocat de sovietici

26 februarie 2010

Este binecunoscut faptul, că foamea din 1947 a fost un rezultat al deciziilor şi acţiunilor regimului sovietic. Oricât s-a străduit istoriografia comunistă să dea vina pe o consecinţă a fascismului şi a „secetei” din 1945 - 1946", n-a izbutit sa justifice politica antinaţională şi antiumană a regimului stalinist în aşa numita Republică Sovietică Socialistă Moldovenească.

„Toţi au murit"!

În anul 1947, când de acum mureau de foame zeci de mii de basarabeni, industria alimentară din RSSM a depăşit planul anului 1946 la fabricarea untului cu 33,2 la sută, a uleiului cu 39,5, a cărnii cu 32,5, a conservelor - cu 101,9 procente. Acest lucru îl aflăm din sursa oficială - gazeta “Moldova Socialistă" din 28 ianuarie 1947. Este evident, că aceste produse alimentare proveneau din producția sechestrată de la ţărani şi se exporta în URSS în timp ce producătorii din Moldova mureau de foame.
Cu regret, ceea ce vreau să vă prezint depăşeşte cu uşurinţă orice film de groază. Anul 1947, Canibalism în socialism. La dispoziţia cititorului punem câteva documente extrase dintr-un dosar al Procuraturii RSSM din acel an. Toate documentele acestui dosar poartă menţiunea: SECRET şi STRICT SECRET (sursa: Arhiva Naţională a RM. Fond.3085, inv. 1, dosar 129).

Canibalismul în RSSM era un secret de stat. Era categoric interzis de a vorbi sau scrie despre cruzimea NKVD-işlilor şi a activiştilor sovietici care luau toate rezervele de hrană ale băştinaşilor, măturându-le podurile. Nu veţi găsi nici o gazetă sau revistă sovietică din acei ani, în care să se menţioneze, cel puţin statistic cazurile multiple de canibalism. Secretul de stal era păstrat cu stricteţe. Nu voi face un comentariu pentru documentele care le pun la dispoziţia Dvs., stimaţi cititori, subiectul fiind prea pe înţelesul fiecăruia şi să ne ferească Bunul Dumnezeu de cele ce veţi citi mai jos. Este destul de dificil de vorbit despre canibalism. Cu atât mai mult despre canibalism în Basarabia, în estul Europei. Nu în Africa şi nici în Amazonia, ci la Chișinău, Bălți, Orhei, Cahul etc. E foarte greu de imaginat că în această provincie românească (lăsată rugilor în 1940 fără nici un foc de arma, reîntoarsă de Mareşalul Ion Antoncscu pentru o scurtă perioada din 1941 până în 1944 reocupat a de sovietici în acelaşi an), existau case „sigilate", pe ele fiind afişaţi inscripţia “Toţi au murit". E foarte greu de imaginat că în această parte a Moldovei copiii erau vînați pe străzi, aduși în case, omorâţi și mîncaţi...

STRICT SECRET 009-24 13.11.47. Procurorului General al URSS, tov. Gorșenin С. P. Raport special „Despre situaţia grea a populației din RSS Moldovenească"


Prin prezentul, consider de datoria mea si va informez despre următoarele:
Din cauza secetei și a neroadei, în Republică s-au creat condiţii extrem de dificile privind situaţia alimentară, care au adus complicaţii populaţiei, îndeosebi de la sate, în consecinţa - îmbolnăviri de distrofie în masă, creșterea mortalităţii și a cazurilor de canibalism. Din informaţia netotalizată, până la 5 februarie 1947 în Republică s-au înregistrat 213.000 bolnavi de distrofie, dintre care copii de vârsta pînă la 4 ani - 39.000, de la 4 la 14 ani - 33.000 oameni. Au fost instalate 14.000 paturi în barăci temporare. În total au decedat 9.000 oameni. Numărul bolnavilor si al decedaţilor cresc din zi în zi. De exemplu, de la 1 februarie până la 5 februarie, numărul bolnavilor de distrofie a crescut cu 24.000 de oameni. În aceste cinci zile au decedat 2.000 oameni. Au fost depistate 34 cazuri de canibalism (certificatele cu descrierea amănunţită se anexează). Republica a primit un ajutor considerabil din раrteа guvernului URSS. Au fost date dispoziţii procurorilor judeţeni, orăşeneşti și raionali de a controla cum a fost împărţit acest ajutor destinatari lor. Ţinând cont de situaţia creată in Republică, din zi în zi crește criminalitatea: banditismul, furturile, omorurile ş.a.
Toţi procurorii au primit dispoziţii pentru a activiza lucrul cu crimele nedescoperite. Drept consecinţă a situaţiei, s-au supraîncărcat închisorile si celulele de arest preventiv ale miliţiei.
La 6 februarie 1947 a fost adoptată o hotărâre a Biroului CC al PC RM, în care se menţionează creşterea criminalităţii în legaturi cu problema alimentara și au fost preconizate măsuri de acordare a ajutorului organelor MAI din partea organelor de partid și sovietice chiar a populaţiei pentru apărare şi pentru intensificarea luptei cu criminalitatea. Aceste lucruri am avut de relatat. Anexă pe 6 file. Procurorul RSS Moldovenești consilier judiciar de Stat, Colesnic.

Certificat despre cazuri de canibalism în Republica către 10 februarie 1947.

Judeţul Chişinău


1. La 23 decembrie, anul 1946. locuitorii satului Mileştii Mici, raionul Chişinău, Stici Eudochia Consta ntinovna, născută în 1910, moldoveancă și Popov Vera Ivanovna, născuţă în 1914 moldoveancă. în complicitate au tăiat și întrebuinţat ca hrăni pe fiica lui Stici, Stici Maria Petrovna. In vîrstă de 10 ani. Au avut intenţia de a o tăia pentru acest scop si pe fiica lui Popov, iar apoi pe a doua fiică a lui Stici - Nina, de 14 ani. dar ultima a fugit din casă. Stici și Popov sunt bolnave de distrofie.
2. La 17 ianuarie, anul 1947, în satul Caracui, raionul Kotovsk, ţăranca săracă Şvet E. E. a plecat la punctul dc repartizare a produselor lăsând acasă copiii: Serghei de 11 ani, Maria de 8 ani, Vasile de 5 ani și Vasilisa de 2 ani. În lipsa mamei, fiul mai mare, Serghei, a omorît-o pe sora de 2 ani. iar părţile moi ale corpului le-a fiert şi le-a mîncat cu ceilalţi copii. Toți copii sunt bolnavi de distrofie de gradul 2 şi 3, anterior, ei mâncaseră carne de pisici şi câini.
3. La 20 ianuarie, anul curent, locuitoarele satului Minjir, raionul Bujor, Mangurcean Nina Antonovna şi Grincovscaia Axinia Antonovna s-au înţeles între ele şi l-au răpit pe băieţelul Ţirşin Denis, de 9 ani, apoi l-au adus acasă la ele, l-au tăiat şi 1-au mâncat. Mangurcean N.A. şi Gruncovsacia A. A., născute în 1917 şi, respectiv, 1925, moldovence, au fost arestate.
4. La 22 ianuarie 1947, locuitorii satului Mileşti, raionul Koiovsk, Şcarevnea Stepan Stepanovici, născut în 1912, moldovean, ţăran sărac, în complicitate cu sora sa. Graur Anastasia Feodorovna, in vârstă de 48 de ani, au omorît-o pc fiica ultimei de 3 anişori, Parascovia, şi au mâncat-o. Peste cîteva zile, cu acelaşi scop, Şcarevnea a omorât-o pe sora sa, Graur A.F. În ianuarie curent, Şcarevnea a adus în casa sa patru cadavre de adolescenţi, dintre care unul la consumat drept hrană, altul l-a dat lui Şcarevnea Vera Antonovna, care locuicşte în vecinătate cu el, iar două cadavre ale unor fetiţe între vârste de 7-10 ani, le-a tăiat în bucăţi şi le-a dus în satul Cigherleni. În afară de acestea, tot la el în casă a fost găsit cadavrul unui adolescent de 14 ani fără cap, mâini şi picioare, ascuns în sobă. fiind învelit cu nişte haine. Şcarevnea este sănătos fizic, a primit deseori raţie alimentară, pe care, parţial, o vindea. Şcarevnea a fost arestat
5. La 27 ianuarie 1947, locuitorul S. Sofia, raionul Bujor, Cazac Pavel Vasilevici, născut în 1904, în complicitate cu fiul său Alexandru, născut în 1931, şi cet. Petruhin - 1933, au invitat în casa lor pe adolescentul Crista Vaşcu Horolovici, născut în 1934, l-au tăiat şi consumat ca hrană. Cazac a fost arestat.
6. La 28 ianuarie curenl, adolescentul dc 15 ani. Romanciuc Scmion Ga vrilovici, întorc.lndu-se do la piaţă din satul Bujor, a hotărât să înnopteze la cunoscuţii săi. Koman¬ciuc Ivan Vasilcvici, în vârstă dc 15 ani, şi fratele lui Komanciuc Grigorc Vasilevici. dc 12 ani. carc trăiau împreuna cu mama lor Romanciuc Măria Dmitrcvna, în vărstfl de 40 ani, lărancîi săracă. Noaptea, fraţii Romanciuc l-au omorikt pe Roman¬ciuc Scmion şi l-au mâncat.
7. La 24 ianuarie curent, locuitorii satului Mileştii Mici, judeţul Chişinău, Chihai Constantin Alexandrovici, născut în 1927, ţăran mijlocaş, şi Andronache Nadejda Andreevna, născută în 1930, au invitat-o în casa lui Andronache pe vecina Patroşcu Parascovia Pavlovna, o fetiţa născută în 1940, au tăiat-o în bucăţi cu scopul da a o întrebuinţa în hrană. Chihai şi Andronache au fost arestaţi.
8. La 25 ianuarie curent, locuitorii sătucului Tresteni, judeţul Chişinău, Caracuian Grigorii Andreevici, născut în 1903, țăran mijlocaş, l-a tăiat pe fiul său, lacob, născut în 1933, şi l-a mîncat împreună cu toată familia. Caracuian a fost arestat.

Judeţul Cahul


1. La 19 decembrie 1946, în satul Cazaclia, raionul Taraclia, locuitorii Terzinov Ivan Petrovici, Terzinova Parascovia Dmitrievna şi Carumaneţ ELena Ivanovna l-au omorât şi l-au mâncat pe copilul lui Caramaneţ, în vârstă de 6 luni, şi pe fiul lui Pruceanu (membru al sovietului sătesc), în vârstă de 8 anişori. Familiile Terzinov şi Caramaneţ au fost arestate.
2. La 23 decembrie 1946, în satul Taraclia, raionul Taraclia, cet. Randopula V. născută în anul 1919, bulgăroaică săracă, la 21 decembrie 1946 a născut un copil, iar la 23 decembrie 1946 l-a omorît şi l-a mîncat. Randopula a fost arestată.
3. În salul Baurci, raionul Congaz, cet. Ialanin Andrei Ivanovici, născut în 1916, găgăuz, cu acordul soţiei sale, la 7 februarie 1947, şi-a tăiat propria fiică, în vârstă de 6 ani, şi a mâncat-o. Ialanin a fost arestat.
4. În satul Beșalia, raionul Congaz, cet. Topal Elena Petrovna, născută în 1922, împreună cu sora sa, Zinaida Petrovna, născutăîn 1913, la 3 februarie au mâncat cadavrul cetăţcncei Celac Anghelina Cazimirovna.
5. În satul Beşalia, r. Congaz, cet. Cogan llia Grigoricvici, născut în 1921, a întrebuinţat pentru prepararea salamului cadavrul tui Gantatova Elena Stepanovna, în vârstă de 45 de ani.
6. În aceeaşi localitate, la 26 ianuarie 1947, cet. Ciacu Ghcorghii Gheorghievici, născut în 1912, ţăran sărac, găgăuz, a tăiat-o pe fiica sa, născută în 1940, şi a consumat-o în calitate de mâncare. La 28 ianuarie, tot acest individ l-a tăiat pe fiul său, în vârstă de 5 ani, o parte din carne a mâncat-o, iar alta a încercat s-o vândă la piaţă dar a fost arestat.
7. În satul Ciadîr-Lunga, ţăranul Colpacci Andrei Consiammovici şi soţia sa, la 3 ianuarie, au consumat în alimentaţie cadavrul fiului lor, Niil, născut în 1945, care murise de distrofic, iar la 9 ianuarie, toi ei au mîncat cadavrul mamei, Colpacci Teodora, în vârstă de 65 de ani, iar la 11 ianuarie l-au tăiat pe tatăl său Colpacci Constantin Constantinovici, în vfirstâ de 70 de ani şi l-au mâncat. Colpacci a fost arestat.
8. În satul Tomai, la 2 ianuarie, a murit ţăranul Carabacjac Piotr Petroviei, născut în 1896, Soţia sa. Carabacjac Maria Dmitrievna, n-a înmormântat cadavrul, ci l-a consumat ca hrană. Carabucjac a fost arestată.
9. Tot în această localitate, ţăranul Cimpoieş Vladimir Ivanovici, născut în 1919, şi soţia sa, Cimpoieş Ana Ivanovna, născută în 1923, au mâncat cadavrul mamei sale care decedase. Familia Cimpoieş a fost internată la spital.
10. La 20 ianuarie, în satul Beşalma, raionul Congaz, la cimitir au fost reţinuţi găgăuzii băştinaşi Amonova Maria Vasilievna, Boico Anastasia Haralampievna şi Topal Parascovia, care dezgropau cadavre şi le tăiau în bucăţi în scopul de a fi întrebuinţate ca hrană. Reţinuţii s-au dovedit a fi distrofici.
11. În satul Taraclia, raionul Taraclia, adolescentul Poslor Ivan Dmitricvici, în vârstă de 13 ani, bulgar, cu acordul mamei sale, Poslor Stipanida, a tăiat-o pe sora sa, în vârstă de şase anişori, şi au întrebuinţat-o ca hrană. Poslor a fost arestat.
12. În satul Cazaclia, raionul Taraclia, cetăţeanul găgăuz Mantanal A.V. n-a înmormîntat cadavrele fratelui şi sorei sale, ci le-a folosit în alimentaţie. Mantanal a fost arestat.
13. În satul Barceac, raionul Congaz, cet. Drogol G.G., născut în 1923, moldovean, n-a înmormântat corpul
neînsufleţit al copilului de 3 ani, ci 1-a consumat drept hrană. Drogol a fost arestat.
14. La 10 ianuarie în satul Taraclia. raionul Baimaclia, de distrofie au murit Cugureanu D.S. şi Cugureanu l.S. Sovietul sătesc a încredinţat înmormîntarea acestora Mariei Ichizli şi feciorilor acesteia, Dmitri, născut în 1927, şi Alexandru, născut în 1931. Ichizli Dmitri şi Alexandru au îngropat unul din cadavre, iar pe celălat l-au tăiat în bucăţi şi l-au adus acasă, unde l-au mâncat. Ichizli sunt bolnavi de distrofie.
15. În satul Vulcăneşti, raionul Vulcăneşti, cetăţeanul Anghiş Constantin. născut în 1899, a omorât şi consumat ca hrană pe fiica sa de patru ani şi pe o fată de 18 ani, Demilova Nadejda, care anterior lucrase servitoare la ospătăria uniunii de consum Vulcăneşti.
16. La 28 ianuarie. în satul Colibaş, raionul Vulcăneşti, Şchianu llie şi-a omorât propria fiică, Ecaterina, în vârstă de 12 ani şi a mâncat-o.

Judeţul Bender


1. La 12 ianuarie 1947, În satul Avdarma, raionul Comrat, Iazadji Nadejda, născută în 1907, provenită dintr-o familie de culaci, cu ajutorul fiicei sale Elena, născută în 1930, au tăiat o fetiţă de şapte ani, Grec A., şi au mâncat-o. Ambele au fost arestate.
2. La 25 ianuarie anul curent, în salul Dezgije, raionul Comrat, a murit dc slăbiciune Topal Evdochia, în vîrstă de 40 dc ani, de etnie găgăuză, şi cei trei copii ai săi. Între vârste de 2-10 ani. Cadavrele au stat în casă cinci zile. Vecina decedatei, Deli Ana, în vârstă de 42 de ani, a furat cadavrul fetiţei de 2 ani, 1-a tăiat în bucăţi şi l-a întrebuiniat ca hrană.
3. La 26 ianuarie anul curent, la locuitorul salului Volontirovca Şarov Grigore, născul în anul 1929, care este foarte sărac, a venit o fetiţă de 11 ani şi i-a cerut pâine. Şarov şi sora sa Şarov Ludmila, născută în 1926, au omorît-o pe fată, au tăiat-o în bucăţi şi au mâncat-o. Fraţii Şarov au fost arestaţi.
4. La 29 ianuarie, în salul Ursoaia, raionul Căuşeni, a decedat dc subnutriţie şi slăbiciune Bolgaru Agafia. La 20 ianuarie fiicele sale, Bolgaru H.P., născută în 1926, şi Bolgaru A.P., născută în 1931, au tăiat de la cadavru părţile moi şi le-a preparat pentru a fi mîncate.
5. La 23 ianuarie, anul curenl, în satul Sadaclia, raionul Roman, Cardarar Ioana, născută în 1906, în complicitate cu sora sa, au omorât pe fiul ei de şase ani. L-au tăiai în bucăţi, pe care l-au pus la fiert pentru a fi consumate ca hrană. Cardarar este de naţionalitate ţigancă. Avere şi pământ nu arc. Duce un mod de viaţă nomad. Ca pedeapsă ele au primit 120 kg dc îndemnizaţii alimentare.
6. La 14 februarie anul curent, Lunga Maria, născută în 1912, locuitoare a localităţii Romanovca, judeţul Chişinău, văduvă, a tăiat cadavrul surorii sale, care decedase la vîrsta de 12 ani, şi a întrebuinţat-o în calitate de hrană.
7. La 10 februarie, în casa lui Şerpu Leonid, născut în anul 1912, originar şi locuitor al satului Taraclia, raionul Căinări, a fost depistați cadavrul tăiai în bucăţi al unui copil, Uranda, născut în 1935. pe carc Şerpu la 9 februarie curent l-a che mat în casă, l-a omorât şi pregătit pentru consumaţie.

Judeţul Bălţi


La 30 ianuarie anul curent, locuitorii satului Glijeni, raionul Chişcăreni, Marineac Pavel, născut în anul 1918, a invitai la el acasă pe cetăţeana Malarciuc Maria, născută în anul 1928, pe carc a strangulat-o, a tăiat-o în bucăţi pentru a fi preparată şi consumată ca hrană. Marineac şi soţia sa sunt bolnavi dc distrofic de gradul I. Soţii Marineac au fost arestaţi.

Judeţul Orhei


La 13 ianuarie 1947, în satul Furceni, raionul Orhei, a decedat cetăţeanca Ţulan Ana. A doua zi, noaptea, vecinul acesteia, Gaspcr A., născut în 1899, a intrat în casa decedatei, a tăiat de pe cadavru carnea, a adus-o acasă şi împreună cu soţia sa, au fiert-o şi au consumat-o drept hrană. Peste câteva zile Gaspcr a decedat de distrofic.

Raionul Grigoriopol


În raionul Grigoriopol (malul stâng al Nistrului), în satul Şipca, Bulat Aculina, născută în 1910, celibatară, la 24 decembrie 1946, la ora 7 dimineaţa, l-a tăiat în bucăţi, cu toporul, pe fiul său de opt ani, apoi l-a fiert şi l-a mâncat. Bulat a fost arestată.

Din informaţia acestui certificat rezultă că până la 10 februarie 1947, au avut loc 34 cazuri de canibalism. Aceste cazuri au loc în toate judeţele republicii, în afară de Soroca şi unul din raioanele din stânga Nistrului. Ancheta privind aceste dosare e realizată de organele MAI, iar în unele cazuri, de anchetatorii Procuraturii.
Conform dispoziţiei Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldoveneşti, toţi cei învinuiţi de canibalism vor fi excortaţi în oraşul Chişinău, în închisoarea nr. 2. Pe multe dosare, ancheta s-a încheiat, dar, din cauză că mulţi învinuiţi sunt bolnavi de distrofie în formă acută, nu avem posibilitatea de a-i excorta în închisoare, fapt care reţine trimiterea lor în judecată în şedinţe închise ale Judecătoriei Supreme a RSSM. La 11.02.1947 primele trei dosare au fost trimise spre examinare Judecătoriei Supreme. Procurorul adjunct al RSSM pentru dosare speciale, Consilier judiciar de tat, clasa III (semnat) - Drugobiţki, 12 februarie 1947
Foametea care s-a abătut asupra Basarabiei odată cu venirea armatei roşii şi a puterii sovietice a fost una dintre cele mai îngrozitoare pagini din istoria basarabenilor. Numărul morţilor şi al distroficilor creştea necontenit. Conform datelor colectate de organele de ocrotire a sănătăţii, dacă la 25 decembrie 1946 erau înregistraţi în RSSM 53 mii dc bolnavi de distrofie, apoi la 1 februarie 1947 numărul lor crcecuse până la 190 mii.
În timpul foametei din anii 1945 - 1947 în RSSM au decedat, doar din motive de subalimentaţie,peste 200 mii deoameni...

Alexandru Moraru
Sursa: Revista de istorie Historia

7 comentarii:

Dragoș Galbur spunea...

Eu nu pot citi asa articole, stiu d-re ce e vorba acolo dar nu le mai pot citi pentru ca apuc calea gresita, si posibil sa ma fac terorist si sa ma razbun pe tot cacatul ce ni l-au facut spurcatii rosii...


PS: Mamele isi mincau copii...

Igor Caraman spunea...

Ce prosti suntem si astazi ! sec. 21 afara iar noi in ograda tot cu comunistii suntem...

Daniel Moscalenco spunea...

pe mine ma treceau fiori cind citeam aricolul dat. am auzit personaldespre citeva cazuri de canibalism de la bunicii mei si profesoarea mea de istorie. E groaznic ceea ce fac comunistii!!!
nu sunt judecatorul nimanui ar cred ca nu aceste mame trebuiesc judeate, ci cei care le-au adus la disperare.

D.O spunea...

eu stiam de mult ca in 1947 au fost cazuri de canibalizm, am auzit inca de la batrinii din sat! dar nu am stiut ca satul Bujor a fost raion si a existat judetul Chisinau,pe cind Chisinaul face parte din judetul Lapusna.........

Maddie spunea...

Felicitari pentru articol si pentru blog!

Anonim spunea...

UNIREA ESTE INEVITABILA !!!

Stramosii nostri au fost romani
Romani si nimeni altii,
Asa ca nu umblati scornind
Minciuni de ale voastre
Precum ca noi am fi avind
O alta identitate.
Avem un grai,un port,un cint,
Doar Prutul ne desparte
Si nu ginditi ca ne-ati invins cu sirma cea ghimpata.
Noi vom lupta pin-la sfirsit pentru dreptatea noastra,
Vom lichida neaparat aceasta sirma blestemata
Ce-a despartit poporul romanesc
Dorind sa nasca altul,moldovenesc.
Si-acum luati cu toti aminte
Dreptatea totusi va invinge,
Si nu va trece timp indelungat
Cind Romania Mare,va exista,
NEAPARAT!!!
2009 Emil Staris

Anonim spunea...

Pacat ca si in prezent multi bastinasi din Basarabia nu stiu cine sunt. De ce nici o guvernare de dupa declararea de independenta nu a publicat in presa,nu au aratat la telivizor despre crimele savirsite de rusi si comunisti in acest teritoriu rupt din trupul Romaniei prin actul criminal fascist-bolsevic Ribentrop-Molotov?
Emil Staris

Trimiteți un comentariu

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Administrația site-ului vă îndeamnă să folosiți un limbaj decent în discuție: