200 de ani de ocupație rusă. Guvernul n-are bani. Filat tace.

13 ianuarie 2012

Din… „lipsă de bani”, există un mare interes ca pe 16 mai 2012 să nu se vorbească nimic despre 16 mai 1812
Nu prea metaforic vorbind, statul R. Moldova este o consecinţă a jafului teritorial rusesc din 1812; deşi istoriei nu-i plac judecăţile la modul condiţional, admitem totuşi că, dacă Rusia nu ocupa în 1812 Moldova din stânga Prutului, astăzi, actuala R. Moldova ar fi fost parte integrantă şi firească a României. Dar nu a fost să fie. Şi dacă nu a fost să fie, „marii statalişti moldoveni”, inclusiv actualii conducători ai R. Moldova, nu prea au poftă să discute despre acest eveniment.
Un lucru este clar: cei care nu au niciun interes să se vorbească despre anul 1812 sunt ruşii. Lor nu le place când le aminteşti că sunt ocupanţi. Istoria însă rămâne istorie, ea nu poate fi rescrisă, iată de ce conducerea R. Moldova este obligată să contribuie la comemorarea acestui eveniment.
Despre necesitatea marcării a 200 de ani de la ocupaţia rusească a Basarabiei se vorbeşte de mult. Încă acum doi ani această problemă a fost formulată în TIMPUL de către jurnalistul Constantin Tănase, preşedintele Fundaţiei cultural-istorice „Anul 1812”. Mai apoi, şi Mişcarea civică omonimă, printre alte acţiuni, a propus organizarea unei conferinţe ştiinţifice dedicate evenimentului discutat. Trebuie să remarcăm faptul că singurul om care, din start, a demonstrat o deschidere totală faţă de această iniţiativă a fost preşedintele Academiei, Gheorghe Duca. Graţie eforturilor organizatorice ale acestei personalităţi, ideea organizării unei conferinţe ştiinţifice internaţionale a devenit o realitate. Mai rămânea de făcut un pas, şi acest pas trebuia să-l facă premierul V. Filat - să accepte ideea şi să decidă pozitiv chestiunea finanţării conferinţei.
…După două secole, ruşii sunt foarte activi, organizează conferinţe „ştiinţifice”, editează cărţi şi ne dictează ce să înveţe copiii noştri despre istoria noastră. În contrast cu ruşii, conducerea Guvernului (Filat) este împotriva unei conferinţe propuse de Academia de Ştiinţe din motiv că lipseşte „argumentarea economico-financiară” din partea Academiei.
Academia a argumentat convingător nevoia unei conferinţe internaţionale
Conferinţa propusă este prima de acest gen în R. Moldova. „Locul aparte pe care îl ocupă actul politico-militar produs cu 200 de ani în urmă în lanţul evenimentelor istorico-politice, ce au marcat destinul populaţiei din spaţiul dintre Prut şi Nistru, tratarea lui unilaterală şi tendenţioasă de-a lungul istoriei, precum şi tentativele actuale de a exploata acest eveniment istoric, în scopuri speculative, străine interesului naţional, impun organizarea unor acţiuni cu caracter ştiinţific şi public care să scoată la lumină adevărul despre anexarea teritoriului Basarabiei la Imperiul Rus”. Astfel argumentează Academia în nota informativă a proiectului necesitatea realizării unui eveniment cu o astfel de tematică. Scopul principal al manifestărilor respective, se mai spune în document, este de a promova adevărul ştiinţific despre actul de la 1812, precum şi de a elucida consecinţele lui complexe şi multiple asupra populaţiei dintre Prut şi Nistru.
Guvernul nu are nevoie de adevărul istoric
Guvernul, în loc să mulţumească pentru iniţiativă, a respins ideea, explicând că nu pot fi alocaţi banii solicitaţi din Fondul de rezervă al Guvernului fiindcă acest lucru ar contraveni… legislaţiei. Acesta a fost răspunsul pe care l-a primit AŞM la proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la consemnarea împlinirii a 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus” pe care l-a prezentat Guvernului spre aprobare. Iniţial, pe data de 26 noiembrie a anului trecut, când a fost solicitat, Guvernul parcă acceptase propunerea Academiei. Astfel, rămânea ca proiectul hotărârii de Guvern să fie avizat pozitiv de câteva ministere. Este vorba despre ministerele Educaţiei, Justiţiei şi Finanţelor. Primul aviz pozitiv a venit din partea Ministerului Educaţiei. Printr-o scrisoare oficială, datată din 6 decembrie 2011, Mihail Şleahtiţchi, ministrul Educaţiei, comunica că a examinat documentul respectiv şi „îl consideră oportun”. Spre deosebire de acesta, ministerele Justiţiei şi Finanţelor au dat aviz negativ, astfel blocând proiectul.
academie
Cum este motivată blocarea conferinţei
Iată un fragment din răspunsul Ministerului Justiţiei: „Această soluţie (de a aloca bani din Fondul de rezervă - n.n.) nu este în conformitate cu Regulamentul privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr. 1228-XIII din 27 iunie 1997, care prevede acoperirea din contul acestuia doar a cheltuielilor cu caracter imprevizibil… Nota informativă la proiect nu conţine argumentarea economico-financiară a proiectului…”. Să admitem. De ce dar Guvernul nu a propus altă soluţie? Suntem de acord, împlinirea celor 200 de ani de la ocupaţia rusească nu este un eveniment imprevizibil şi, în consecinţă, „nu avem ce umbla” la Fondul de rezervă. Întrebarea e alta: de ce, la nivel naţional, guvernarea, ştiind despre împlinirea a două secole de la acel tragic eveniment, nu a întreprins absolut nimic în acest sens? Noi ştim că Ministerul Finanţelor e cel mai versat în problemele istoriei naţionale, dar de ce se crede mai deştept decât Academia şi decretează: „…se consideră inoportună aprobarea de către Guvern a unei decizii în acest sens”?
MJ
Cui slujeşte Guvernul Filat?
Este admirabilă consecvenţa cu care Guvernul respectă legea şi regulamentele… Ne bântuie însă un uşor sentiment de îndoială că refuzul lui V. Filat de a finanţa o conferinţă ştiinţifică internaţională dedicată împlinirii a 200 de ani de la ocuparea Basarabiei de către Imperiul Rus are la bază această cauză. De aceea, suntem în drept să ne întrebăm: cui slujeşte acest guvern dacă el refuză finanţarea unei conferinţe ştiinţifice dedicate unui eveniment istoric crucial din istoria R. Moldova?
A doua întrebare, tot retorică, e următoarea: cine se teme să vorbim deschis despre adevărul din 1812? „Timpul nu lucrează pentru imperii”, mi-a spus într-o zi un interlocutor din Georgia, care era sigur că Rusia imperială are zile numărate şi îşi va strânge degrabă catrafusele de pe unde le-a înşirat de-a lungul secolelor. Este firesc să ne întrebăm în acest context: dacă timpul lucrează împotriva imperiilor, de ce guvernarea de la Chişinău lucrează împotriva timpului? Sau şi mai simplu: pentru cine lucrează guvernarea din R. Moldova?
O întrebare şi o invitaţie la dezbatere: propaganda rusească deja a preluat iniţiativa şi putem presupune că va transforma cei 200 de ani de la ocuparea Basarabiei într-o sărbătoare, demonstrând marele noroc ce le-a picat moldovenilor din stânga Prutului, fiind ocupaţi de ruşi. Noi, victimele acelui nefast eveniment, cu ce venim la 16 mai 2012? Cum şi când va afla bătrâna (şi surda) Europă adevărul despre noi, dacă vom tăcea şi acum sau vom prăznui ruseşte evenimentul?
Conferinţa ştiinţifică internaţională „Basarabia - 1812. Problemă naţională, implicaţie internaţională” urma să fie organizată sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Academiei Române. Aceasta trebuia să aibă loc în perioada 14-16 mai, iniţial la Chişinău şi ulterior la Iaşi. La manifestare se preconiza să participe peste 150 de savanţi cu renume ai istoriografiei contemporane, specialişti calificaţi în istorie, în dreptul naţional şi internaţional din Moldova, România, Rusia, Turcia, Franţa, Germania, Austria, Marea Britanie, SUA, Ţările Baltice, Ucraina şi Polonia. Suma solicitată de Academia de Ştiinţe din Fondul de rezervă al statului a fost de 500 mii de lei, o parte din cheltuieli urmând să fie suportată de Academia Română de Ştiinţe. Guvernul Filat a respins cererea de finanţare din motivele expuse mai sus.
Irina Papuc

1 comentarii:

Anonim spunea...

~x( ~x( ~x( ~x( ~x( ~x( ~x( ~x(

Trimiteți un comentariu

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Administrația site-ului vă îndeamnă să folosiți un limbaj decent în discuție: