Basarabia la cheremul străinilor (II)

26 ianuarie 2011
Bucovina 1940
După lichidarea structurilor statale româneşti (primării, prefecturi, judeţe etc.) sînt formate structuri după modelul sovietic (soviete săteşti, soviete raionale, soviete orăşeneşti), toate subordonate structurilor partidului comunist (bolşevic) din localitate, raion, oraş, republică etc. În fruntea fiecărui raion au fost înscăunaţi cîte 3 secretari ai CR al PC(b)M, adică primul secretar, al doilea secretar şi secretarul pentru ideologie şi propagandă, mai popular spus, secretarul al treilea. Anume aceştia reprezentau factorii de decizie din raion, oraş, republică şi nu sovietele de deputaţi, care aveau drept de decizie uneori numai în chestiuni de gospodărire.
Dar să vedem, cine erau aceşti secretari; adică de unde au fost aduşi, unde au fost înscăunaţi, de ce naţionalitate erau şi ce studii aveau ?
RAIONUL, JUDEŢUL
NUMELE, ANUL NAŞTERII
NAŢIONALITATEA, STUDIILE
Bolotino, jud.Bălţi
Bargan Martîn Alexeevici, 1898
Moldovean, studii medii
Bălţi
Bukin Mihail Vasilievici, 1897
Rus, medii
Brătuşeni
Cehun Semion Petrovici, 1899
Ucrainean, primare
Briceni
Razumovici Cuzima Sp., 1907
Ucrainean, medii
Glodeni
Ivaşciuk Chiril Axente, 1903
Ucrainean, primare
Edineţ
Trofimenco Nichifor Af., 1902
Ucrainean, medii incomplete
Corneşti
Snejnoi Casian Iacov, 1904
Ucrainean, primare
Chişcăreni
Vidiş Stepan Corneevici, 1908
Ucrainean, medii incomplete
Lipcani
Morgun Feodor Achim, 1903
Ucrainean, primare
Rîşcani
Sirotenco Ivan Ivan, 1901
Ucrainean, medii
Sculeni
Kisticov Ivan Ivan, 1906
Rus, superioare incomplete
Sîngerei
Morenco Mihail Matvei, 1911
Ucrainean, medii
Ungheni
Poleanin Semion Af., 1904
Rus, medii
Făleşti
Ahmatov Iliea Trof., 1898
Ucrainean, medii
Budeşti, jud. Chişinău
Afanasenco Stepan Vl., 1903
Rus, medii incomplete
Bujor
Vnucov Afanasii Iliici, 1903
Ucrainean, primare
Călăraşi
Smiciok Vasilii Martî, 1901
Ucrainean, superioare
Chişinău
Kopîlov Piotr Ivan, 1910
Rus, la compartimentulstudii este scris muncitor
Nisporeni
Bondarenco Zahar Iliici, 1901
Ucrainean, primare
Leova
Ursul Vlas Ivan, 1907
Moldovean, medii
Brăviceni, jud. Orhei
Kosticov Andrei Mih, 1905
Rus, primare
Susleni
Zaharov Arsenii Zahar, 1901
Rus, primare
Răspopeni
Doncenco Grigorii Pav. ?
Ucrainean, medii incomplete
Rezina
Tişcenco Ivan Petr., 1906
Ucrainean, medii
Teleneşti
Racinskii Leonid Fedor., 1907
Ucrainean, medii incomplete
Criuleni
Rulev Piotr Andreevici, 1902
Bielorus, superioare
Orhei
Litvinov Alexandr And., 1896
Ucrainean, medii incomplete
Chiperceni
Lemişenco Piotr Ivan., 1910
Ucrainean, medii incomplete
Lista prim-secretarilor CR al PC(b) din Moldova (funcţii şi persoane aduse de puterea sovietică în 1940 după ocuparea Basarabiei de URSS - Al. M.), aprobată la şedinţa Biroului CC al PC(b)M (Procesul-verbal nr.9, § 1, din 29 octombrie 1940). [i]
După cum observăm, în lista primilor secretari sînt înscrişi tocmai doi ”moldoveni”, care sînt şi ei de peste Nistru (dar peste Nistru e şi Tiraspol şi Camenca sau Grigoriopol, şi Reazani, şi Haricov şi Rostov).
Minim şase din aceşti prim-secretari aveau studii primare (adică ştiau să scrie şi să citească, probabil - şi să numere).
Este semnificativ şi faptul că din 28 de secretari -18 sînt ucraineni, 7- ruşi, un bielorus şi 2- “moldoveni” care, cel puţin, nu erau din Basarabia şi nu cunoşteau româna. Să vedem poate în rîndul secretarilor II al CR ai PC(b)M găsim mai mulţi moldoveni.
LISTA SecretarilorII ai CR al PC(b) al Moldovei (funcţii şi persoane aduse în 1940 după ocuparea Basarabiei de URSS), aprobată la şedinţa Biroului CC al PC(b) din Moldova nr.9 § 2 din 29 octombrie 1940
RAIONUL, JUDEŢUL
NUMELE, ANUL NAŞTERII
NAŢIONALIZTATEA, STUDII
Bălţi, judeţul Băţi
Berdnic Alexei S., 1908
Ucrainean, medii
Briceni
Alexandrov Ivan S., 1904
Rus, medii
Glodeni
Davidenco Ivan C., 1907
Ucrainean, medii
Lipcani
Cechin Leonid C., 1906
Ucrainean, primare
Rîşcani
Dranev Semion A., 1904
? , primare
Ungheni
Paraconnîi Alexei, 1901
Ucrainean, primare
Făleşti
Luchianov Avraam Z., 1900
Moldovean [ii], ?
Edineţ
Bricevschii Anton I., 1904
Ucrainean, medii
Bujor, jud.Chişinău
Naidîş Mihail P., 1907
Ucrainean, medii inc.
Kotovsk
Cernihovschii Ivan, 1904
Ucrainean, medii
Călăraşi
Tarasenco Ivan S, 1903
Ucrainean, medii
Chişinău
Rahmanin Cuzima, 1903
Rus, primare
Brăviceni, jud.Orhei
Dernov Alexandru, 1907
Ucrainean, medii
Chiperceni
Talpă Trofim G., 1903
Moldovean,medii
Criuleni
Borovicov Vasilii, ?
 ? , ?
Orhei
Nos Ivan Petrovici, 1906
Ucrainean, medii inc.
Teleneşti
Pieanîh Pavel A, 1897
Rus, medii
Susleni
Hranovschii Feodor, 1908
Moldovean, medii inc.
Rezina
Moiseenco Constan, 1907
Ucrainean, medii
Referitor la secretarul II al CR Făleşti al PC(b)M totul este clar - este moldovean şi se numeşte Avraam. În schimb din ceilalţi 19 secretari II ai CR al PC(b)M 11 au fost ucraineni, 3- ruşi şi 2- moldoveni. Dacă judecăm după numărul de ucraineni la posturile de secretari ai CR ale PC(b)M este greu de înţeles cine totuşi a ocupat Basarabia ruşii sau ucrainenii ?
            Dacă ne abatem puţin de la subiect şi medităm la rece, apoi anume aceştia şi alte sute de cadre aduse pentru ocuparea posturilor de miniştri, directori, ofiţeri NKVD, medici, etc. au alcătuit baza nomenclaturii comuniste din RSSM. Anume aceşti suspuşi au primit gratuit apartamentele cele mai bune, casele cele mai bune, posturile cele mai bine plătite, dreptul de a face cumpărături în magazine speciale bine aprovizionate etc.
Fără îndoială că toţi aceşti venetici la rîndul lor şi-au adus rudele, copiii, prietenii aşezîndu-i în casele băştinaşilor, care au fost deportaţi, împuşcaţi, aruncaţi de vii în gropi cu var. Toate oraşele şi orăşelele noastre au fost împînzite de larva comunistă. Acei puţini, care n-au izbutit să primească case sau apartamente gratuit, şi le-au cumpărat la un preţ de nimic. Nu voi rămîne şocat, dacă voi afla de exemplu, că strada Ştefan cel Mare este locuită de doi moldoveni! Zic acestea, fiindcă nomenclatura este nemuritoare, pur şi simplu periodic îşi schimbă culoarea politică pentru a regenera!
RAIONUL, JUDEŢUL
NUMELE, ANUL NAŞTERII
NAŢIONALITATEA, STUDII
Bălţi, jud. Bălţi
Laviş Vasilii I.,1907
Ucrainean, superioare
Briceni
Kravcenco Mihail Ia., 1906
Ucrainean, primare
Sculeni
Ognev Nicolai Gr.,1904
Ucrainean, superioare
Brătuşeni
Mihailicenco Mihail E., 1901
Ucrainean, primare
Edineţ
Cartaşev Semion S., 1905
Rus, primare
Lipcani
Taran Vasilii N., 1901
Ucrainean, medii
Rîşcani
Iaşcenco Alexandr L.,1902
Ucrainean, primare
Sîngherei
Bezrucico Condrat M., 1902
Ucrainean, primare
Ungheni
Kricun Grigorii A., 1905
Ucrainean, medii incomplete
Chişcăreni
Şapoval Ivan A. ?
Ucrainean , medii
Budeşti, jud. Chişinău
Evtuşenco Pavel F., 1908
Ucrainean, primare
Bujor
Poprujnîi Ivan Gr.,1906
Ucrainean, primare
Kotovsk
Covaliciuk Alexandr, 1904
Ucrainean, primare
Călăraşi
Capran Miron M., 1893
Ucrainean , primare
Chişinău
Bîrica Ivan F. , 1909
Ucrainean, primare
Nisporeni
Belicenco Profirii F., 1903
Ucrainean, primare
Străşeni
Oleinic Ivan M., 1907
Ucrainean, primare
Criuleni, jud. Orhei
Luchianenco Serghei M., 1903
Ucrainean, primare
Orhei
Kuşneriov Alexei D., 1908
Ucrainean, medii incomplete
Teleneşti
Malahov Ivan G., ?
Moldovean, medii speciale
Rezina
Prohorschii Ivan F., 1900
Ucrainean, primare
Susleni
Grenenov Timofei Ia., 1905
Rus, primare
Răspopeni
Tcaci Chiril T., 1904
Moldovean, medii incomplete
Lista secretarilor responsabili de cadre în CR ale PC(b), aprobată la şedinţa Biroului CC al PC(b) din Moldova (Procesul -verbal nr.9, §3 din 29.10.1940).
            Dar să revenim la temă şi să vedem cine erau secretarii III ai CR ale PC(b)M? După cum vedeţi în tabelul de mai sus deosebiri esenţiale nu prea sînt, comparativ cu cei înscrişi în primul şi al doilea tabel.7 Din 23 de secretari ai CR al PC(b)- 18 sînt ucraineni, 2 ruşi şi din nou 2 moldoveni, dacă numele de Malahov Ivan sau Tcaci Chiril poate fi atribuit la moldoveni. Totodată, 15 secretari aveau studii primare şi erau responsabili de cadre la fel ca şi ceilalţi opt. Şi iată că toţi aceşti ”cărturari” au venit aici să bage pe gît populaţiei băştinaşe sistemul stalinist şi noul mod de viaţă - socialist şi ateist.
În caracterizările acestor ”înalţi demnitari” semnate de secretarul CC al PC(b)M Borodin se menţionează şi vechile locuri de muncă a celor nominalizaţi. De exemplu:
1. Doncenco G.P. – Pînă la sosirea în Moldova a lucrat în funcţia de secretarul III al CR Beloguţk al PC(b) din Ucraina, regiunea Voroşilovgrad.8
2. Tişcenco I. P. – Pînă la sosirea în Moldova a lucrat în funcţia de prim- secretar al CR Olicovansk al PC(b) din Ucraina, regiunea Haricov. Din momentul sosirii în Moldova lucrează în funcţia de prim- secretar al CR Rezina al PC(b) din Moldova.9
3. Ursul V.I. – Pînă la sosirea în RSS Moldovenească a lucrat în funcţia de prim- secretar al CR Kiev al PC(b) din Regiunea Autonomă Cerchesă.10
4. Razumovici C.S. – Pînă la sosirea în RSS Moldovenească a lucrat la funcţia de prim secretar al CR Popeleansk al PC(b) din Ucraina, regiunea Jitomir.11
5. Morgun F.A. – Pînă la sosirea în RSS Moldovenească a lucrat în funcţia de prim secretar al CR Gruşevsk al PC(b) din Ucraina, regiunea Odessa.12
6. Alexandrov I.S. - Pînă la sosirea în RSS Moldovenească a lucrat în funcţia de secretarul II al CR Corsuni al PC(b) din Ucraina, regiunea Kiev.
7. Cechin L.C. - Pînă la sosirea în RSS Moldovenească a lucrat în funcţia de secretarul II al CR Burinsk al PC(b) din Ucraina, regiunea Sumsk.
8. Prohorschoi I.F. - Pînă la sosirea în Moldova a lucrat în funcţia de secretarul III al CRVarvensk al PC(b) din Ucraina, regiunea Haricov.13
9. Cuşnerov A.D. Din anul 1939 pînă la sosirea în Moldova a lucrat în funcţia de şef-secţie instructaj la CR Novo-Dmitrievsk al PC(b) din Ucraina, regiunea Dnepropetrovsk.14
10 Şapoval I.A. - Pînă la sosirea în Moldova a lucrat redactor-şef la gazeta raională Şpoleansk, regiunea Kiev.15
11. Bezrucico C.M. Din anul 1939 a lucrat şeful secţiei organizatorice la CR Şorsk al PC(b) din Ucraina, regiunea Cernigovsс. 16
Lista poate fi continuată. În unele documente nu este arătată adresa fixă de unde a venit un cîrmaci sau altul, ci numai se menţionează ”cînd a venit în RSSM sau cînd a fost numit în funcţie…”, dar informaţia, în esenţă, este de acelaşi gen.
Cu unele excepţii, unii din cei trimişi înţelegeau că sînt nişte marionete de execuţie în politica lui Stalin; alţii, pur şi simplu, nu doreau să-şi părăsească oraşul, famila şi încercau să se eschiveze…. De exemplu, la şedinţa Biroului CC al PC(b)M (Procesul-verbal nr.9, punctul 31) din 29 octombrie 1940 a fost “ascultată” cererea lui Melinic Filip Chirilovici, care a fost trimis de CC al PC(b) al Ucrainei pentru a lucra în Basarabia (conform originalului).
Probabil că autorul cererii revenise în patrie, iar cererea a fost discutată în lipsa lui. Şi iată ce a hotărît Biroul CC :”În legătură cu faptul că tov. Melinic F.C. a plecat din Moldova la locul anterior de lucru în or. Haricov fără permisiunea CC al PC(b) al Moldovei şi prin aceasta s-a dovedit a fi nedisciplinat – fiind membru al PC(b), de a anunţa CC al PC(b) al Ucrainei şi de rugat Comitetul Regional al PC(b)U din Haricov să fie ascultat în calitate de dezertor”.17
Dar cazuri de acest gen erau rare. În majoritate ocupanţii erau extrem de mulţumiţi. Primind posturile, pe care tot ei le-au născocit, erau cazaţi în cele mai bune case sau apartamente, care în scurt timp treceau în posesia lor la un preţ de nimic sau gratis; salariile-cele mai mari; dreptul de a judeca populaţia băştinaşă, de a-i trimite prin lagărele din Siberia, Altai etc.; dreptul de a închide şcolile şi bisericile naţionale; dreptul de a anula toate cărţile cu caractere latine, indiferent că sînt în română, franceză, germană sau engleză; dreptul de a se folosi de rodul muncii oamenilor paşnici din Basarabia. Aveau drepturi şi erau mulţumiţi.
Al. Moraru

[i] Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a RM, F.51, inv.1, d.12, f.2-31.
[ii] Dacă poate un moldovean să-şi numească fiul Avraam (A.M.)
¤ Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a RM, F.51, inv.1, d.12, f.32- 51.
7 Arhiva OSPRM, F.51, inv.1, d.12, f.52;54-76.
8 AOSPRM, F.51, inv.1, d.12, f.27.
9 Ibidem, f.28.
10 Ibidem, f.29.
11 Ibidem, f.30.
12 Ibidem, f.31.
13 Ibidem, f.70.
14 Ibidem, f.71.
15 Ibidem, f.7.
16 Ibidem, f.74.
17 Arhiva OSPRM, F.51, inv.1, d.12, f.104.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Administrația site-ului vă îndeamnă să folosiți un limbaj decent în discuție: