Adevărul despre Mareșal. Documente.

23 noiembrie 2011

În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
Alexandru Moraru „BASARABIA: ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”, DOCUMENTE DE ARHIVĂ.

Documentul 179

COPIE, de pe adresa Ministerului Apărării Naţionale,
Cabinetul Ministrului Nr. 21853 din 2 Iulie 1942,
Înregistrată la C.B.B.T. sub Nr. 8300/1943
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul BBT

Am onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:

1) Domnul Mareşal Antonescu a ordonat Ministerului Apărării Naţionale să înainteze o situaţie a tuturor ostaşilor din Basarabia şi Bucovina de Nord care la ocuparea temporară a provinciilor respective, au rămas în ţară.

2) Lucrarea fiind înaintată, Domnul Mareşal a hotărât următoarele:
„Să se facă o medalie specială”.
- Să fie trataţi cu precădere la împroprietărire.
- Să fie întrebuinţaţi în slujbe şi ajutaţi în comerţ.

3) Ca urmare s-au luat următoarele măsuri:
a) Prin Subsecretariatul de Stat al Înzestrării se va confecţiona medalia al cărui model va fi supus spre aprobare Domnului Mareşal.
b) Marele Stat Major va întocmi tabele nominale pe provincii şi judeţe care vor fi trimise:
-Ministerului Agriculturii şi Domeniilor,
-Guvernământului Basarabiei
-Guvernământului Bucovinei
pentru a întocmi lucrările necesare.
c) Ministerul Apărării Naţionale este însă de părere că această chestiune în ansamblul ei să fie trecută asupra Guvernămintelor respective care să se ocupe de realizarea întocmai a dispoziţiunilor date de Domnul Mareşal.

Ministerul Apărării Naţionale a făcut cunoscut hotărîrea luată Guvernămintelor şi Ministerului Agriculturei şi Domeniilor.

SECRETAR GENERAL AL M.A.N.
General
(ss) V.Davidescu
p.conf.
ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
Maior Ştefan Rădulescu

***

Documentul 174

ROMÂNIA
PROTOPOPIA Jud.Tighina
1943 luna Februarie ziua 6
Nr. 295
Priveşte:
Pomenirea Eroilor
Căzuţi la Stalingrad

DOMNULE PRIM-PRETOR,
Motivat de ordinul Nr. 1838 din 6 Februarie c. Al Onor Prefecturei judeţului Tighina,

Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a aproba şi dispune transmiterea pe cale telefonică, cât de urgent posibil, a următorului ordin, tuturor parohiilor din Plasă:

„În conformitate cu ordinul Domnului Mareşal Ion Antonescu, Duminică 7 Februarie c., la ora 11.00 se va oficia Parastas în biserică, în faţa autorităţilor civile şi militare, pentru pomenirea Eroilor căzuţi la Stalingrad”.

L.Ş.
PROTOIEREU
(semnătura)
D-sale
Domnului Prim Pretor al Plăşii Tighina

***

Documentul 175

Telefonic
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
Nr. 2620
14 Mai 1943

Către:
Primăria comunei
Ţânţăreni – 15 Mai
Bulboaca – 16 Mai
Gârbovăţ – 17 Mai
Fârlădeni – 18 Mai
Chiţcani – 19 Mai
I.G.Duca – 20 Mai

Vi se face cunoscut că în vederea intensificării propagandei religioase şi naţionale, cât şi pentru lămurirea poporului asupra împrejurărilor actuale, va sosi în acea comună în ziua de Mai 1943 echipa misionară a Mitropoliei Chişinăului, condusă de P.C. Preot Vasile Prisăcaru, inspector misionar. Cu această ocaziune vor fi prezentate filmele:
- „Războiul Sfânt”;
- „Viaţa şi Patimile Domnului nostru Isus Hristos”.
Vă rog luaţi măsuri ca echipa să fie cazată în bune condiţiuni şi să se amenajeze o sală încăpătoare pentru adunarea poporului şi proiecţiunii cinematografice, în unire cu preotul paroh.
Dacă vremea va fi bună adunarea şi proiecţiunile vor avea loc sub cerul liber.
Luaţi contact cu postul de jandarmi, pentru menţinerea ordinei şi anunţarea populaţiei.
Vor lua parte toţi funcţionarii din comună, care sunt obligaţi să dea tot sprijinul acestei acţiuni.
PRIM-PRETOR,
G.Radoveanu
Şeful Cancelariei,
Al.Potângă

***

Documentul 172

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIGHINA
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
Nr. 3230
1943 Luna Iunie Ziua 2
Către:

Primăria comunei Varniţa şi Gârbovăţ

Conform ordinului Prefecturii jud.Tighina Nr. 3850/943, binevoiţi a lua măsuri pentru sărbătorirea zilei Eroilor în ziua de 3 Iunie, potrivit următorului program:

1) După terminarea slujbei religioase în biserică, credincioşii împreună cu autorităţile civile şi militare, şcolile cu învăţătorii şi părinţii copiilor, în frunte cu clerul, cruci şi prapore vor porni în procesiune la troiţă de pe şoseaua Naţională Tighina-Chişinău, unde se va oficia un parastas pentru odihna sufletelor celor 4 eroi înmormântaţi la troiţă, cel mai târziu la ora 11.00. În timpul când se va cânta imnul sacru toată lumea va îngenunchia într-o atitudine de complectă reculegere şi va înceta orice activitate. La parastas vom asista şi noi.
2) După terminarea solemnităţii la troiţă, asistenţii pornesc în procesiune spre comună, unde se va oficia parastasul la mormântul eroilor înmormântaţi în cimitirul comunei, după acelaşi program.
3) Luaţi măsuri pentru colivă, flori şi coroane, care se vor aşeza pe mormintele eroilor după cuvântarea preotului.
4) Dacă vremea este rea se suprimă parastasul de la troiţă.

L.Ş.
PRIM-PRETOR,
G.Radoveanu (semnătura)


Sursa: mazarini.wordpress.com

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Administrația site-ului vă îndeamnă să folosiți un limbaj decent în discuție: