Despre cultura românilor

16 octombrie 2011
În această idee trebuie menţionate scrierile autorilor ruşi care permanent încercau să acrediteze ideea conform căreia moldovenii, şi prin extensie românii, sunt un popor inferior care au avut norocul să fie „civilizaţi”, prin cucerire bineînţeles, de cultura superioară a poporului rus. Aici sunt mari semne de întrebare. În primul rând, nu cred că mujicul rus de rând era cultural superior ţăranului basarabean sau român, ba dimpotrivă.

De sute de ani cercetătorii continuă să descopere noi şi noi comori artistice din sufletul ţăranului român, nu degeaba folclorul nostru este poate unic în lume. „Veşnicia s-a născut la sat” spunea Lucian Blaga, şi avea mare dreptate. Iar noi încă tot mai descoperim bucăţi din această veşnicie, din acest patrimoniu unic şi nepieritor al poporului român. Toţi marii autori, scriitori, compozitori români, şi-au extras inspiraţia de la rădăcini, din arborele imens al creaţiei populare, care încă este departe de a-şi fi epuizat tainele. Folclorul nostru este unic în lume la fel ca şi poporul român, „o enigmă şi un miracol”, după cum spunea istoricul Gheorghe Brătianu, ucis de comunişti în închisoarea de la Sighet în 1953.

Marii noştri savanţi, Mircea Eliade, cel mai mare istoric al religiilor, marii noştri filozofi, mândria universităţilor din lume, Eugen Ionesco, Cioran şi mulţi alţii, şi-au extras seva din acest arbore al culturii populare, atât de vie şi atât de necunoscută chiar şi astăzi. Să mai spunem că riturile noastre de sărbători încă sunt enigme pentru cercetători din întreaga lume? Că Doina, acest cuvânt sfânt pentru orice român, nu are echivalent în nicio limbă a pământului?

(…) Tot timpul ruşii, în cursul expansiunii lor şi-au motivat tendinţele cum au putut mai bine, sub semnul eliberării creştinilor de sub jugul păgân, apoi când au cotropit creştini, în numele ortodoxiei, când au ajuns să cotropească popoare ortodoxe, în numele civilizării lor de către cultura rusească superioară.


A apărut comunismul, un alt pretext spre expansiune, în numele „eliberării” proletariatului mondial. După căderea comunismului, este coaptă ideea panslavistă. În momentul în care Rusia a cotropit teritorii poloneze sau româneşti, ideea civilizatoare a ocupaţiei nu prea a stat în picioare, deoarece atât nobilii polonezi, cât şi boierii români aveau un nivel cultural net superior nobilimii ruse. Acesta este unul dintre motivele tendinţei continue de rusificare a elitelor, iar mai apoi, în timpul comunismului, când s-a văzut că această politică nu dă rezultate, pur şi simplu de masacrare a acestor elite. Preoţi, învăţători, cărturari, intelectuali, toţi cei ce aveau rolul de a lumina poporul, inclusiv ţărani înstăriţi au fost exterminaţi. Katyn, Gulag, cuvinte devenite comune acum.

De ce nu au reuşit ruşii, cu aşa zisa lor civilizaţie superioară faţă de cea a basarabenilor, să asimileze populaţia basarabeană, inferioară cultural cum ziceau ei comparând-o cu cea a samoazilor? Mai mult, erau învăţaţi ruşi care susţineau că limba moldovenească, respectiv cea română, nu are mai mult de 200 de cuvinte! Atunci, de ce nu au fost asimilaţi basarabenii de marea cultură rusă în mai mult de o sută de ani de stăpânire crudă, la fel cum au făcut cu alte popoare siberiene, printre care şi cel mai sus menţionat, al samoazilor, despre care nimeni nu a mai auzit nimic?

Răspunsul este simplu. O civilizaţie poate fi asimilată doar de o alta superioară, la fel cum românii i-au asimilat pe migratorii care s-au stabilit aici, fie că vorbim de rămăşiţele cumanilor sau ale slavilor. O civilizaţie inferioară nu poate asimila una superioară, o poate doar extermina. Iar românii, ca şi polonezii, erau cultural superiori ruşilor, aşa se explică rezistenţa lor constantă.

Un singur exemplu. La începutul secolului XX, în Imperiul Rus funcţionau nouă universităţi (Petersburg, Moscova, Kiev, Kazani, Odessa, Harkov, Varşovia, Tartu, Tomsk) dintre care patru erau înfiinţate de români.

Cristian Negrea

Foto: Facultatea de Agronomie, Chisinau, LIFE pictures magazine, Basarabia, februarie 1940

4 comentarii:

Anonim spunea...

Înapoi în peşterile din Siberia BARBARI SCLAVINI!
Unde eraţi voi CIUME SATANICE BOLŞEVICE când BUNEII NOŞTRI INVENTAU SCRIEREA la TĂRTĂRIA?
Unde eraţi voi scuipaţi ai stepei când Marele Nostru ZEU ZALMOXIS le aducea LEGILE BELAGINES buneilor geto-daci?
Unde eraţi voi lepre calmuce când Marele Nostru Rege BUREBISTA ZDROBEA armatele lui Cezar!
Unde eraţi voi mâncători de carne crudă când Marele Nostru REGE DECEBAL ZDROBEA în luptă armatele împâratului Domiţian conduse de generalul Cornelis FUSCUS?
Înapoi în peşterile din Siberia BARBARI SCLAVINI!

Anonim spunea...

Lecţii de ADEVĂR ISTORIC pentru Călăii Ocupanţi Ruşi.

"Pe tăbliţele de la Tărtăria, scrisul apare în teritoriile carpato-danubiano-pontice cu mult înainte de Sumer."

(R. Schiller, 1975)

"Civilizaţia şi istoria au început acolo unde locuieşte azi neamul românesc."

(W. Schiller, arheolog american)

"După cum vedem există o mare asemănare între limba geţilor şi limba latină."

(N.Densuşianu, Dacia Preistorică, pagina 677)

"Sunt dac, nu sunt roman / Pe romani îi dispreţuiesc."

(B.P. Haşdeu)

"Nevinovata nenorocire de a fi produs o şcoală [Ardeleană] destul de numeroasă de romani noi, care făr a-şi sprijini zisele cu faptele, socot că-şi trag respectul lumii asupra-şi când strigă că se trag din romani, că sunt romani şi prin urmare cel întâiu popor din lume."

(M. Kogălniceanu)

"Altminteri, norodul şi la noi în Moldova ca şi în alte ţări pe care ştiinţa nu le-a luminat încă, e foarte plecat spre eres şi încă nu s-a curăţat desăvârşit de necurăţia cea veche, încât se mai închină şi acuma în poezii şi cântece la nunţi, îngropăciuni şi alte întâmplări ştiute, la câţiva zei necunoscuţi şi care se vede că se trag din idolii cei vechi ai dacilor.

(D. Cantemir, capitolul despre Religia moldovenilor)

"Acesti volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wölsche, ci vlahi, urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum, îşi au limba lor proprie şi cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane."

(Schlözer, Russische Annalen- sec XVIII)

"DACHII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND, CUM O LĂSARĂ, CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ROMANILOR, ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE."

(C.Cantacuzino)

"Da, am zis-o şi o voi repeta până voi putea fi auzit, că misiunea noastră este să dăm ştiinţelor arheologice pe omul Carpaţilor preistoric, anteistoric."

(Cezar Bolliac)

"Zamolxen era minunat de înţelept în filosofie."

(Alfonso X El Sabio)

(Cu ocazia intrării triumfale în Roma a lui Constantin cel Mare)" s-au strâns în jurul draconilor, legaţi cu vârfurile aurite şi ferecate în pietre strălucitoare ale suliţelor, umflaţi de un vânt mare şi astfel şuierând ca şi stârniţi de mânie, lăsând să fluture în vânt cozile ample."

(Ammianus Marcelinus, Rerum gestarum, 16,10,17)

"Românii despre care am mai spus că sunt daci."

(Bocignoli, 29.6.1524, la Răgusa)

"Când zicem azi că cineva vorbeşte limba barbară, aceea nu este altceva decât limba rustică."

(Gellius)

Anonim spunea...

(Deceneu)" i-a instruit în aproape toate ramurile filosofiei, căci el era în aceasta un maestru priceput. El i-a învăţat morala (...), i-a instruit în ştiinţele fizicii (...), i-a învăţat logica, făcându-i cu mintea superiori celorlalte popoare (...), demonstrându-le teoria celor 12 semne ale zodiacului, le-a arătat orbita lunii, şi cum globul de foc al Soarelui întrece măsura globului pământesc şi le-a expus sub ce nume şi sub ce semne cele 346 de stele trec în drumul lor cel repede de la răsărit şi până la apus, spre a se apropia sau îndepărta de polul ceresc."

(Iordanes, Getica, XI, 69-70)

"Neamul geţilor, care au fost mai războinici decât oricare dintre oamenii care au trăit cândva şi aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor, dar şi pentru că astfel îi convinsese slăvitul lor Zamolxes.
Crezând că nu mor, doar că îşi schimbă locuinţa, ei sunt mai porniţi pe lupte, decât ar fi înclinaţi să întrepindă o călătorie. "
(posibil citat din Getica lui Traian)

(Iulian, Cezarii,Traian,22)

Origene, teolog alexandrin, apologet creştin (185 - 254 e.n.) apărându-şi opţiunile “împotriva lui Celsus”, consemnează:

“Apoi, fiindcă noi creştinii cinstim pe cel prins şi mort,
el crede că noi am făcut la fel ca geţii, care îl cinstesc pe Zamolxe”


"Tracul Zamolxis, care învăţase pe druizi, printre altele şi divinaţia prin fise şi numere."
(Origenes, Philosophumena, I, 2, 22)

Anonim spunea...

Strategia RUSEASCĂ de transformare în ROBI a românilor prin MANIPULAREA ordinară numită "Omul INFERIOR român" a fost folosită şi în Ardeal de către Călăii Ocupanţi BOZGORI.
Aceeaşi strategie de ÎNDOBITOCIRE acelaşi scop:
MENŢINEREA OCUPAŢIEI!!!

Iată şi reacţia FRAŢILOR NOŞTRI ROMÂNI ardeleni pe la 1791-1792:

"Nu ne putem mira îndeajuns care e pricina că VOI UNGURII ne-aţi apăsat pe noi într-atâta şi NE-AŢI ARUNCAT DUPĂ CAP ŞI JUGUL IOBĂGIEI, când noi suntem şi am fost întotdeauna mai mulţi decât ungurii şi ce e mai mult,

suntem şi mai demult decât voi în această ţară,
căci suntem rămăşitele încă a vechilor DACI."


(Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae)"De aceia, măcar că ne-am deprins a zice că limba română e fiica limbii latinesti, adeca acei corecte,

TOTUŞI DACĂ VOM AVEA A GRĂI OBLU,

LIMBA ROMÂNEASCĂ E MUMA LIMBII CEI LATINEŞTI."


(Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dacia, p 316, 1812)

Trimiteți un comentariu

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Administrația site-ului vă îndeamnă să folosiți un limbaj decent în discuție: