O carte veche de 1.000 de ani răstoarnă toate teoriile istorice despre cultura strămoşilor noştri

13 septembrie 2011

* Dacii scriau de la dreapta la stânga, iar citirea se făcea de jos în sus.
De la daci nu au rămas izvoare scrise. Prea puţine se ştiau despre locuitorii zonei carpato-dunărene, după retragerea romanilor. O carte veche de aproape 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă teoriile istoricilor. Manuscrisul cuprinde primele documente scrise în această perioadă istorică. A fost scrisă cu caractere dacice, de la dreapta la stânga, şi se citeşte de jos în sus. Vorbeşte despre despre vlahi şi regatul lor. Mulţi au încercat să descifreze Codexul Rohonczi, dar n-au putut. Arheologul Viorica Enachiuc a tradus, în premieră, filele misteriosului manuscris. Dăruită de un grof În 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revistă publicată în Ungaria de existenţa în arhivele Academiei Ungare a Codexului Rohonczi. Se spunea că e redactat într-o limbă necunoscută. A facut rost de o copie. Timp de 20 de ani, a muncit ca să-i descifreze tainele. Manuscrisul se afla în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Republicii Ungaria. E o carte legată în piele. A fost păstrată în localitatea Rohonczi până în anul 1907. Groful Batthyany Gusytav a dăruit-o Academiei de Ştiinţe a Ungariei, în 1838. Nu se ştie prin câte mâini a trecut de-a lungul secolelor. “Scriere secretă” După Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot misionar, îi scria cercetătorului Otto Gyurk, în legatura cu Codexul: “Se găseşte în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei o carte rară, Codexul Rohonczi. Acest Codex este scris cu o scriere secretă, pe care nimeni n-a reusit s-o descifreze până acum. Şi eu am Încercat”. Literele sunt asemănătoare scrierii greceşti. M-am gândit că seamănă şi cu literele feniciene, apoi am încercat pe baza vechii scrieri ungureşti, dar n-a mers. Toate încercările le-am aruncat în foc”. După ce a studiat Codexul, cercetătorul Otto Gyurk a publicat, în 1970, o parte din observaţiile sale într-un articol, în care a încercat să identifice acele semne din manuscris care ar putea semnifica cifre.
Alfabet dacic cu 150 de caractere
Viorica Enachiuc a descoperit că textele Codexului au fost redactate în secolele XI si XII, într-o limbă latină vulgară (daco-romana), cu caractere moştenite de la daci. “Sunt semne care au aparţinut alfabetului dacic, ce cuprindea aproximativ 150 de caractere, cu legăturile respective. Textele din Rohonczi au fost redactate în latina vulgară, dar într-un alfabet dacic, în care dominante sunt străvechile semne utilizate de indo-europeni în epoca bronzului”, spune aceasta. Solii şi cântece ale vlahilor Codexul are 448 de pagini, fiecare cu circa 9-14 şiruri. În text sunt intercalate miniaturi cu scene laice şi religioase. E scris cu cerneală violet. Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cântece şi rugăciuni, care include 86 de miniaturi. Consemnează înfiinţarea statului centralizat blak (vlah), sub conducerea domnitorului Vlad, între anii 1064 si 1101. “Sunt informaţii despre organizarea administrativă şi militară a ţării ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la Dunăre spre nord până la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina – cetatea din insula Pacuiul lui Soare”, a descoperit Viorica Enachiuc. “Jurământul tinerilor blaki” Codexul conţine şi versurile unui cântec de luptă, numit “Jurământul tinerilor blaki”, care a fost tradus în felul următor:
“O viaţă, tăciunele Şarpelui,
puternic veghetor,/
Înşelator, să nu primeşti a te uni/
Cu prorocirile Şarpelui, anuale, pentru că lovit/
Vei fi/ Cântecul cetăţii aud îndelung/
Mergeţi vioi, juraţi pe caciulă, pe puternica caciulă!/
Să juri cu maturitate şi cu convingere!/
Să fiu ţie putere vie, trăiesc, în luptă să fiu!/
Alesul jurământ preţuieşte şoimul tău, mergi cu jurământ puternic!” Notă:
Codexul Rohonczi (grafii alternative: Codicele şi Rohonczy sau Rohonc, în toate combinaţiile) este un document controversat al cărui sistem de scriere este inedit şi încă nedescifrat în mod convingător. Este numit după orăşelul Rohonc (Rohoncz e grafia maghiară veche; pe germană Rechnitz, pe croată Rohunac), aflat astăzi în provincia Burgenland din estul Austriei. Membra UNESCO Viorica Enachiuc e absolventă a Facultăţii de Filologie, secţia Română-Istorie, din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 1963. Lucrarea de licenţă şi-a luat-o în arheologie. E membră UNESCO din 1983. Mulţi ani a condus şantiere arheologice în Oltenia, Muntenia şi Moldova. A cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu şi epoca dacică. Şi-a prezentat lucrările la conferinţe în ţară şi în străinătate: Austria, Franţa, Germania, Italia, Israel. Burse de studiu a primit în Italia, pe probleme de arheologie, şi in Danemarca, unde a studiat scrierea runică. Aceste fapte nu sunt secrete.
Dar mă întreb şi vă întreb: de ce tac autorităţile politice şi ştiinţifice de la noi? Sau mass media. Pentru că sunt mai importante furturile, violurile sau accidentele auto sau se “vând” mai bine? Incompetenţi nu sunt. Sau au primit ordin să tacă?
DACIA
M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută un adevăr absolut. Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:
- Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru).
Urmează altă întrebare:
- Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:
- Soldaţii “romani” chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi “romani” vorbeau orice limbă numai latina nu!
Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).
Şi ultima întrebare:
- Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi “romani” care nici ei nu o vorbeau?
Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de “adevăraţi români”, care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: “soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul “roman”…
Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie “fecundate” de soldaţii “romani”?
După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi “curve”, ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât “copii din flori” apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu “mândrie”, aşteptând apariţia “sâmburilor” noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele.
La Centrul Cultural Român [din New York], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?
Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă….
De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din “doi bărbaţi cu… braţe tari”! Astfel de declaraţii “istorice” te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!
Domnilor , Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? – se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui Traian?
Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: “să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci”. Faptul că dacii vorbeau ” latina vulgară”, este “un secret” pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.
“Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!” Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că “prima femeie” a apărut în sud-estul Africii.
Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California , a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea “The Indo-European heritage”, apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea
locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.
Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam. Când am scris “Epopeea Poporului Carpato-dunărean” şi volumele “Noi nu suntem urmaşii Romei”, “În căutarea istoriei pierdute” şi “Călătorie în Dacia – ţara Zeilor”, m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , “The History of Civilization” , “The Aryans”. El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat! Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă – 6,500 î.d.H.,
(vezi John North, “A new interpretation of prehistoric man and the cosmos”, 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!
Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre “Codex Rohonczy”, o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, ” latina vulgara”, cu alfabet geto-dac.. Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba ” latina vulgară”, chiar până în secolele XII-XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe texte, ca “Jurământul tinerilor vlahi”, diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: “de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?” Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să
nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi “românii adevăraţi”, vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate om enirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul…
Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare… (Ion Enache)
URL: http://www.infobraila.ro/?p=11978

21 comentarii:

Anonim spunea...

foarte interesant,este cam complicat ca dupa o umilinta care o ingitim noi romanii ca, fiind o margine a europei ,astazi sa iesi in fata si sa afirmi ca noi am fost primii....dar nicioadata nu e prea tirziu.

Anonim spunea...

Acest material ma duce cu gândul la cartea "Arta Conversaţiei", unde am întâlnit o fraza foarte înţeleptă; " Niciodata nu mă voi împăca cu ideea că fac parte dintr-un popor cotropit" Bineânţeles, autoarea a făcut referire la "latinitatea" poporului român.

Anonim spunea...

Autorul articolului ar trebui sa spuna ca mai mult de jumatate din articol este citat din "Noi nu suntem urmasii Romei" de Napoleon Savescu ...
In rest numai de bine

Anonim spunea...

foarte intresant desi traiesc in grecia de ceva vreme si am o contrazicere cu cei de aici referitor la istoria noastra fata,de cea a lor acum am un argument ca nu suntem de ici de colo ci suntem un popor cu o istorie de invidiat si cu foarte multe de descoperit ,inca....

Anonim spunea...

Felicitari pentru articol! Nush daca este o falsa impresie dar observ ca in ultima vreme tot mai des se abordeaza subiectul "Dacii" ceea ce ma bucura nespus.
Am descoperit vara aceasta cetatile dacice din Muntii Orastiei si suntem indragostiti iremediabil! Acum citesc "Pierit-au dacii" a lui Hasdeu. Recomand celor interesati sa se intereseze ce carti au mai ramas la editura Dacica pentru ca se desfiinteaza.
Interesant este ca sotul meu a ajuns la concluzii similare cu cele din acest articol, dupa ce a inceput o vasta documentare in "lumea dacilor"... bravo lupilor!

mariana spunea...

In 1961 s-au descoperit la Tartaria 3 placute scrise. Datarea cu carbon a certificat ca este primul scris din lume, cu mult inaintea aparitiei scrisului in Summer, asa cum am fost invatati la istorie. Acum, pe locul fostului santier arheologic paste vaca. Sau poate cressc cartofi...Oamenii inca isi mai amintesc ce tevatura a fost in sat cu Dl. arheolog.
Ff Frumos articolul. Am simtit insa sa mai spun ceva despre vacile din Tartaria.

Anonim spunea...

TREZITI-VA ROMANI! .Voi in special mai marii tarii cu facultati ,scoliti sa va UNITi acum cat mai repede fiind ultima generatie mai sanatoasa cu trupul si ,,SUFLETUL,, ,puneti dovezile toate la lumina sa cunoasca tot poporul radacinile adevarate cine santem cu adevarat .Domnul sa va lumineze !

Carmen spunea...

Imi asum cu multa responsabilitate ceea ce voi spune acum: in presa scrisa si in programele de stiri tv sunt foarte multi incompetenti, inculti,aroganti,si chiar semianalfabeti.Este un lucru extrem de grav si cu efecte periculoase pe termen lung.
Descoperirea este foarte importanta si sunt sigura ca mai sunt urmasi ai dacilor care sa o poata valorifica.Cand spun descoperirea, ma refer la cartea veche de 1000 de ani, nu la gradul de incompetenta a noilor "jurnalisti".

Anonim spunea...

Cine l-a citit pe Napoleon Savescu observa cu siguranta redactarea in prezentul articol a tuturor cercetarilor si constatarilor domniei sale! Este trist faptul ca nu stim sa ne aparam valorile si entitatea nationalà. Si cat despre generatia tanara , majoritatea îți spun imediat cine-i tiganul Guța si data nasterii lui , etc , mai greu cu datele istorice !!!!! Ce sa-i faci , dacă Decebal nu cânta manele ! Cu respect , Lui

Anonim spunea...

Am impresia ca multe afirmatii aici sunt aiureli sentimentale:
"Dio Cassius: "...Traian este TRAC veritabil"...
Unde o fi scris asta?
Sau e varianta "..zicea Cassius cand era beat"?!

Se stie ca viitorul Imperator Traian s-a nascut (la a 3-a generatie) intr-o familie de nobili stabiliti la Lugo, provincia Hispania (in Catalonia de azi)

Anonim spunea...

Nici italienii nu sunt altceva decat un popor cotropit: Romanii veneau de la Roma si la inceput au cucerit intreaga peninsula italica.
Mai tarziu au "exportat" mereu si consecvent, prin razboi si Pax Romana modul lor de viata. 'Exportau' unde si dupa cum le dicta interesul, dar duceau cu ei Civilizatia romana. Vorbim de administratie +arhive, judecatorii, scoli, orase pazite si salubre, cu apa potabila si bai publice, canalizare si groapa de gunoi, teatru, stadioane, piete, etc. La Roma imobilele aveau pina la 7 etaje, cu apa curenta si incalzire centrala.
Existau in toata imparatia pina si drumuri speciale de mare viteza, precursoarele auto-strazilor de azi.
Limba lor, sub forma francezei (medievale si moderne) a imbogatit toate limbile moderne. Cine are ochi si minte vede ca engleza, o limba anglo-saxona barbara, care azi se globalizeaza, are practic tot vocabularul actual preluat din franceza. E ca si cum franceza a decazut prin incultura unor manelisti (devenind 'engleza'), iar acum urmasii manelistilor 'engleza' asta Lumii ca limba universala. Desigur, putea fi mai rau: engleza e derivata din franceza, deci din latina! Ganditi-va ca puteam vorbi o limba fino-ugrica, sau turcica (grecii au deschis poarta Kerka, ca sa intre turcii in Constantinopol), sau tatara, sau rusa... Panimaiesh?

Fiti mandri ca bravii Romani au schimbat fata Lumii, de la o frontiera la alta a Imperiului Roman - niciun popor european CARE EXISTA la ANUL 455 d.C. nu neaga civilizatia adusa de romani si urmarile asupra teritoriului lor.

Doar ortodocsii fundamentalisti -in ura lor oarba (dictata de greci sau de pravoslavnicii rusi) fata de catolicismul roman- scornicesc povesti stupide, inchipuiri napoleonicosavesti, care pina la urma ne duc in ridicol si ne expun politic iredentismului ungar...

Al cui joc il fac acesti bieti povestitori de balci, acesti rataciti... ?!?

PAX NOBISCUM!

Anonim spunea...

KOREKT!
Pardon, CORRECTUS. Adica subscriu la ultimele postari.

Mai puneti mana de cititi, patrioti manelisti!
Ce ar fi sa incepeti cu insusirea LIMBII ROMANE?
Ca sa va dati seama in ce ceata sunteti, alegeti-va cuvintele folosind dictionarele limbii romane. Cel mai usor si mai ieftin este dictionarul electronic, www.dexonline.ro
Dupa ce va veti fi inteles limba (sa-i zicem... materna), veti putea indrazni sa cititi marii istorici ai poporului, cum ar fi Cantemir, August T. Laurian, Xenopol, Hasdeu, Parvan, Iorga, Ion I. Nistor (Presedintele Academiei pina in 1948), toti acestia cu doctorate la Paris, Viena si/sau Berlin, deveniti apoi -pe merit- membri ai Academiior internationale. Sau daca lectura acestora va pare greoaie, puteti incerca sa abordati lucrarile unor moderni ca Daicoviciu, St. Pascu, Neagu Djuvara, Florin Constantiniu.

Ce rau va sta sa fantazati in delir si sa adulati falsi eruditi, cu doctorate "date si luate" pe dupa usa vreunei "Universitatea YXZ s.r.l." , fara sa fi citit si voi insiva macar o carte de ISTORIE adevarata.

Anonim spunea...

PATRIA NOASTRĂ-DACIA TITANILOR

Este ceva ce nu se spune despre complexul de Peşteri de la ŢÂPOVA,de la Nistru.
Cu mii de ani în urmă se pare că ŞI AICI ,în aceste peşteri a locuit PROFETUL buneilor noştri GEŢI-ORFEU.
Şi ghidul ţi-o va spune dacă vede că meriţi efortul.
Şi de aici încep misterele străvechii noastre istorii.
De la Nicolae Densuşianu – “Dacia Preistorică” până la “Dacia Secretă” apar noi şi noi descoperiri,iar nouă poate,ne va reveni cinstea să descoperim şi să dezvăluim ADEVĂRUL generaţiilor viitoare.
Aceasta ÎNCĂ nu se poate spune oficial.
Nu sunt încă toate datele sau….NU E VOIE a se spune.
Orfeu cel ce cânta din liră, a prevestit naşterea GEMENILOR DIVINI Apollon şi Artemis(Bendis)Zalmoxis în ceea ce astăzi este Bărăganul-Câmpia Română-râul Ialomiţa.
Orfeu a profeţit naşterea ZEILOR DACIEI.
Apoi Orfeu A FOST DECAPITAT de preotesele unui templu,supărate prin profeţia sa li se contesta autoritatea.
În memoria sacrificiului Profetului Orfeu,dupa naşterea GEMENILOR ZALMOXIS şi ridicarea lor la ceruri,buneii noştri DACI au cioplit stânca din vârful Muntelui SFÂNT(astăzi munţii Bucegi),i-au dat chip de REGE DAC ,cu “PILEUS” pe cap(însemnul nobililor DACI)şi i-au spus KOG-A-ION.
Aşa a apărut “SFINXUL” din Bucegi.

KOGAION înseamnă “CAPUL MAGNIFICULUI”,”Capul lui ION”(Orfeu era numit “ION” de către buneii noştri=MAGNIFICUL,Cel Mare)

De acolo se trage şi acel “IO” care preceda numele MARILOR VOIEVOZI ROMÂNI.Şi nu însemna “EU”.
Aşa se explică scrierile ciudate de tipul:
“aici odihneşte IO Ştefan Voievod”,
sau ” această biserică a fost ridicată de IO Radu Voievod ”

Anonim spunea...

Iar de la supranumele de “PAJURA”(vulturul) pe care buneii geţi i l-au dat lui Apolon ZALMOXIS după ce l-au văzut zburând se trage şi numele Dinastiei BASARABILOR.

Pentru că supranumele lui Apollon ZALMOXIS era “BASSAREUS”.
Şi aşa a ajuns PAJURA cu cruce în plisc simbolul de pe sigilile şi steagul Ţării Româneşti.
Şi cu siguranţă nu ştiaţi.
Simbolul celor DOI GEMENI ZALMOXIS era DUBLUL ZET pus în cruce.
Adică ceea ce azi numim ZVASTICĂ.
De aceea la Marea Unire de la 1918 Regina Maria a comandat o coroană cu nu mai puţin de 7 ZVASTICI stilizate.
Şi ţineţi cont că asta se întămpla pe vremea când încă NU exista nazism sau fascism.
Hitler şi Stalin încă nu puseseră gheara pe SIMBOLUL GEMENILOR ZALMOXIS.
Grupate câte 3,ZVASTICILE atârnau pe nişte pandantive spre umeri şi a-7-a era chiar în vârful coroanei regale.

Iată coroana CU 7 ZVASTICI a Reginei noastre
REGINA Maria a Marii Uniri:


http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20110602_0701/1.jpg

Anonim spunea...

Cum de nimeni până acum NU A VRUT să observe cât de asemănătoare este ASUMAREA SACRIFICIULUI de către Păstorul ZALMOXIS cu asumarea sacrificiului de către Păstorul Iisus?

Dacă la baza credinţei creştine stă TOCMAI SACRIFICIUL ASUMAT al lui Iisus cum de nimeni nu a vrut să înţeleagă că în “Mioriţa” este vorba de SACRIFICIUL ASUMAT al Păstorului Zalmoxis?

Ca să nu mai spun de cele 3 FLUIERE,simbol al celor 3 SULIŢE ale sacrificiului şi al transmiterii mesajului către zei.
Cine a citit ştie ce spun cronicile vechilor greci:
Herodot, în “Istorii”, explică acest sacrificiu:

“La fiecare al cincilea an ei aruncă sorţii şi totdeauna îl trimit cu solie la Zamolxis pe acela din ei pe care cade sorţul, încredinţându-i de fiecare dată toate trebuinţele lor. Trimiterea solului se face în acest chip: unii din ei, stând în şir, ŢIN TREI SULIŢI cu vârfurile în sus, pe când alţii îl apucă de mâini şi de picioare pe cel trimis la Zamolxis, îl leagană de mai multe ori şi după aceea îi fac vânt aruncându-l deasupra vârfurilor de suliţi.”

Anonim spunea...

FRATE ROMÂNE “Dragoş” când se va preda în şcoli ADEVĂRUL despre “Mioriţa”?
M-am săturat ca NOI ROMÂNII să tot fim scuipaţi de duşmanii noştri cu “sunteţi un popor “MIORITIC”,adică slabi şi fatalişti.
Adevărul nu mai poate aştepta.

“Mioriţa” este EVANGHELIA buneilor noştri geto-daci!
“Mioriţa” este POVESTEA SACRIFICĂRII Păstorului ZALMOXIS.


Cine a studiat ştie că au existat peste 1500 de variante ale baladei “Mioriţa”.
Deci pentru strămoşii noştri ERA ESENŢIALĂ PĂSTRAREA acestei străvechi mărturii a vechii credinţe în ZALMOXIS.
Şi în cele mai vechi variante apare adevărul-”Mioriţa” ERA SORA PĂSTORULUI!
Mioara din “AL-MYRIS” care însemna “CEA ALBĂ,CEA PURĂ” era Artemis-Roşioara sora geamănă a lui Apollon Zalmoxis-ALBUL.
Deci “poporul mioritic” nu este un poor de OI ci UN POPOR PUR,ALB.
De aceea în centrul Daciei se afla oraşul APOULON,care purta numele lui Apoulon Zalmoxis.
Adică Oraşul ALB.ALBA IULIA de azi.
Orasul MARII UNIRI.Orasul INCORONARII.
Iar acea regiune se numera DACIA APOULENSIS-Dacia celor care îl venerau pe Apoulon Zalmoxis-ALBUL.
De aceea insula pe care era ridicat templul lui ZALMOXIS-Apollo Hiperboreeanul,era numită “Leuke”,adică insula ALBĂ.
Astăzi insula Şerpilor sub ocupaţie haholească.Haholii AU FURAT până şi o parte din ruinele templului…le-au dus la Kiev…
- Mioriţă, mioară,
Oiţă din poieniţă,
Cu flori roşii la guriţă,
TU MI-EŞTI SURIOARĂ,
Spre cer priveşti
Şi nimic nu doreşti
- Of, ciobănel mic
Mic şi mai harnic,
Doi ciobani din răsărit
Mi s-au sfătuit
Că, la apus de Soare,
Să mi te omoare. ”
“Pe Argeş în jos,
Pe un mal frumos,
Un fluier s-auzea,
Cu jale cânta,
Şi cine-l auzea?
Zâna Ileana.
Ileana Sânziana,
SORA SOARELUI
Floarea Plaiului,
Din neguri ieşind
Şi aşa vorbind:
- MIOARA MEA, BACE,
Dă –ţi oile-ncoace,
Să nu se rătăcească,
Să nu se risipească,
Că stăpânul are jale,
O să ni-l omoare,
La apus de soare.”

Anonim spunea...

Iată că şi romanii considerau SFÂNT pământul DACIEI NOASTRE STRĂBUNE.

Poetul roman Marţial a dedicat prietenului său Marcellinus ce însoţea armatele lui Domiţian în anul 86 plecate spre Istru să poarte război împotriva geţilor această scrisoare(după cum ştim armatele romane AU FOST ZDROBITE de Marele Nostru Rege ce a primit atunci supranumele de “DECEBALUS”):

,,Marcelline, ostaşule, tu pleci acum, ca să iei pe umerii tăi cerul de nord al hyperboreilor şi astrele polului getic care de abia se mişcă.

Iată şi stâncile lui Prometeu.
Iată şi muntele acela faimos în legende.


În curând tu vei vedea toate acestea din apropiere cu ochii tăi proprii.
Când tu vei contempla aceste stânci în care răsună durerile imense ale bătrânului, vei zice:

Da, el a fost încă mai tare decât aceste pietre tari,
şi la aceste cuvinte tu vei putea să mai adaugi că:
acela care a fost în stare să sufere astfel de chinuri a putut într-adevăr să făurească şi neamul omenesc.”

Anonim spunea...

Câţi dintre noi au auzit vreodată ceva despre această MĂRTURIE cutremurătoare a poetului Marţial?

Este una din cele mai vechi şi mai minunate descrieri a Patriei Noastrer-DACIA HIPERBOREEANĂ!

Oare DE CE nu ni s-a spus niciodată nimic?
De ce nu ni s-a spus că asemeni buneilor noştri DACI şi GRECII şi ROMANII antici ştiau Carpaţii drept munţii unde PROMETEU A FOST PIRONIT şi ÎNCĂTUŞAT de către zei?

Pe atunci străiniii veneau ca la Ierusalim ,în pelerinaj şi rugăciune ,la PANAGHIA(Stânca SFÂNTĂ)din Ceahlău,la KOGAION-Sfinxul din Bucegi.
Nici azi nu ni se spune de ce avem atâtea vârfuri numite “OMU”.
Cine e acel “OM” ,acel străbun a cărui amintire a fost astfel înveşnicită?
Din vechime până în Evul Mediu cronicarii ne numeau ţara DACIA PEONILOR.
De ce?
Grecii numeau “PEON” sau “PION” adică STÂLP,COLOANĂ muntelui Ceahlău.
Aici,de stânca numită ŞI ASTĂZI “SFÂNTA”(Panaghia),ce chiar arată ca o uriaşă coloană se pare că a fost înlănţuit TITANUL PROMETEU.
Şi cine a urcat în Ceahlău,până la Panaghia şi Toaca a auzit legendele cu URIAŞII(titanii)ce s-au luptat cu zeii sus în vârf.
Acum înţelegem şi de ce Traian a fost singurul împărat roman care a ales SIMBOLUL COLOANEI pentru a ilustra războaiele cu buneii noştri daci.
Războaiele cu DACIA PEONILOR.

Şi Constantin Brâncuşi,marele sculptor a ales acest simbol AL COLOANEI INFINITE care urcă pănă la cer pentru a evoca jertfele buneilor noştri din Primul Război Mondial care ne-a adus REÎNTREGIREA neamului nostru românesc.

Simbolurile au fost dintotdeauna limba în care şi-au vorbit INIŢIAŢII.

Azi cheia descifrării lor poate fi în mâna noastră.
Avem curaj să o folosim?

Anonim spunea...

aceasta este doar o mica fila din istoria noastra ! Ar trebuii sa fim mandri de stramosii nostri,sa ducem mai departe cu fala numele de Roman si nu in ultimul rand ... sa luam atitudine , sa nu mai fim calcati in picioare!Suntem aici de ZECI DE MII de ani!~x(

Anonim spunea...

RUPTURA DACILOR CU ROMA, MOTIVATĂ RELIGIOS

Perioada de dominaţie romană în Dacia de la nord de Dunăre şi ultimele persecuţii religioase de după anul 303, la care au fost supuşi locuitorii din Dobrogea, din Scytia Minor, i-a îndepărtat pe daci de Roma şi i-a făcut să se apropie mai mult de noile structuri religioase de la Constantinopol.

OSTILITATE ÎN PLAN RELIGIOS

În plan religios, una din acuzele grave pe care Roma creştină ecleziastică le aduce celor de la Constantinopol este că aceştia, pe baza curentului “origenist”, ar fi adoptat câte ceva din elementele de dogmă proprii religiei geto-dacilor. Ca exemplu Silviu N. Dragomir îl citează pe teologul alexandrin Origene, apologet creştin (185 - 254 e.n.) care, apărându-şi opţiunile “împotriva lui Celsus”, consemnează: “Apoi, fiindcă noi creştinii cinstim pe cel prins şi mort, el crede că noi am făcut la fel ca geţii, care îl cinstesc pe Zamolxe”. Rezultă că ostilitatea faţă de tot ce era de sorginte dacică, chiar şi cu privire la practica religioasă, dăinuia mai de mult, de dinainte de oficializarea religiei creştine din 325.
PARALELE DACO-CREŞTINE

Cu privire la paralela între religia zalmoxiană şi religia creştină Mircea Eliade remarcă concludent că:

“Nemurirea getică devine nemurire creştină...”.

Ca Simion Mehedinţi să precizeze că strămoşii noştri autohtoni geto-daci au fost “pe jumătate creştini înainte de a se fi ivit Hristos pe pământ”.

ROMA ECLEZIASTICĂ CA PUTERE POLITICĂ

Nemaiavând acces la forţa armată, care acum era dirijată din noua capitală a imperiului, structura ecleziastică de la Roma, de după anul 325, îşi consolidează mai mult poziţia politică, înţelegând să stăpânească prin religie, ceea ce până atunci rezolvaseră cu forţa armelor. S-a încercat o apropiere şi cu dacii de pe ambele maluri ale Dunării, dar dacii care adoptaseră creştinismul direct de la sursă, datorită şi poziţiei geografice mai apropiate de Constantinopol, au refuzat să colaboreze cu trimişii Romei, în care au recunoscut atât pe reprezentanţii militarilor pe care-i alungaseră cu cca o jumătate de veac în urmă, cât şi pe continuatorii clericilor, care dirijaseră măsurile de represiune a fraţilor lor din dreapta Dunării, din Scytia Minor. Refuzul dacilor de a colabora cu Roma însemna şi refuzul cooperării economice, căci aici în Dacia era principalul izvor de resurse alimentare şi de subzistenţă. Astfel Roma este împinsă spre măsuri extreme.

Anonim spunea...

IMPUNEREA INTERDICŢIEI ASUPRA DENUMIRILOR DE DAC ŞI DE DACIA
in anul 362


Ca urmare, structura ecleziastică de la Roma, refuzată de daci, înţelege să-i pedepsească pe aceştia interzicând cu stricteţe până şi pronunţarea numelui de dac şi de Dacia, începând din vremea împăratului Iulian Apostatul (361 - 363). Chiar şi Traian este pus la index de biserică, ca persecutor al creştinilor.
IULIAN APOSTATUL NU-I AGREEAZĂ PE DACI
Iulian Apostatul a fost primul care a înlocuit denumirea etnică de geţi cu cea falsificată de goţi, pe baza prezenţei vremelnice, de moment, dar reale, a goţilor în zonă. Împăratul Iulian Apostatul, deşi de acord cu interdicţia de utilizare a denumirilor de dac şi de Dacia, şi-a câştigat titulatura datorită stării de conflict cu biserica, deoarece încercând să renunţe la creştinism, ia o serie de măsuri anticreştine (a redeschis templele păgâne şi a dat un edict de toleranţă pentru păgâni, donatişti şi evrei) fapt care i-a adus cognomenul de “Apostata”. Măsurile au fost revocate la moartea sa (363).
ISTORICII ANTICI INTERZIŞI PENTRU PASAJELE ÎN CARE SE REFERĂ LA DACI ŞI LA DACIA
Interdicţia de utilizare a denumirilor de dac şi de Dacia a presupus şi a condus şi la scoaterea din circulaţie a scrierilor anterioare, cu referire la daci, situaţie care a făcut să dispară din operele din antichitate a peste 200 de referiri a numeroşi autori greci şi romani, dintre care cei mai importanţi au fost:
Ablaviu,
Claudius,
Aelianus,
Lucius Ampelinus,
Apianus, Caniniu,
Arian,
Aristotel,
Cassiodorus,
Dio Cassius Coceianus,
Cezar,
Dio Crisostomos,
Cicero,
Clemens din Alexandria,
Criton,
Demostene,
Dexipp,
Dio din Prusia,
Dionisiu din Alexandria,
Diodor din Sicilia,
Eusebius din Cesareea,
Iosephus Flavius,
Frontinus,
Galen,
Hellanicos,
Herodot,
Hesychios din Alexandria,
Hieronimus,
Horaţiu,
Iordanes,
Iulian Apostatul,
Lactantius,
Titus Livius,
Lucan,
Lucian din Samosata,
Ammianus Marcellinus,
Meandru,
Trogus Pompeius,
Pomponius Mela,
Ovidiu,
Platon,
Pliniu cel Bătrân,
Plutarh,
Prophyrios,
Prosper,
Ptolemeu,
Rufinus,
Sofocle,
Solimus,
Strabon,
Suetoniu,
Tacitus,
Traian,
Tucidide,
Valerius Maximus,
Vergilius,
Xenophon.

Trimiteți un comentariu

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Administrația site-ului vă îndeamnă să folosiți un limbaj decent în discuție: