Patrioții moldovani vreau să refacă Moldova lui Ștefan, dar cu trupele rusești pe teritoriu

22 mai 2011

În timp ce Vlad Filat aleargă prin lume să-i convingă pe mai-marii momentului că la Chişinău curge altă apă la moară, nişte zănatici minoritari din partidul „Patrioţii Moldovei” anunţă deschis că luptă pentru dezmembrarea României în scopul refacerii Moldovei istorice. Să fie ca pe vremea lui Ştefan cel Mare. Să vină Iaşii spre Chişinău, adică mai spre Rusia.

Alde Ghidirim nu amintesc nimic de teritoriile moldoveneşti, date pe tavă Ucrainei pe timpul lui Stalin. Ei nu pomenesc nici de plecarea trupelor ruseşti de pe teritoriul „ţărişoarei”, vor să aducă Putna în Găgăuzia.

De la oligofreniile lui Vasile Stati, nu am mai citit asemenea inepţii:

“Partidul Patrioţii Moldovei, care îi cuprinde ideologic pe patrioţii din Moldova de pe ambele maluri ale Prutului, îşi asumă conştient iniţiativa şi declară iniţierea procesului internaţional de retragere a tuturor semnăturilor şi angajamentelor asumate de conducătorii Moldovei în timpul creării statului unional cu denumirea “România”.”

Mai precis, au semnat Pantelimon Halipa, Ion Inculeţ şi toţi fruntaşii basarabeni pentru unirea cu România? Ei bine, alde Ghidirim le retrag semnăturile!

Raţionamentul merge trăsnet mai departe:

“Iniţiind ieşirea Moldovei din aceste acorduri, poporul moldovan anunţă totodată începerea procesului de transformare a statului cu denumirea “România”, pentru încălcarea obligaţiilor contractuale, pentru înşelarea speranţelor şi aspiraţiilor poporului din Moldova Mare şi cere retrocedarea tuturor teritoriilor istorice moldoveneşti, care se află în componenţa României şi alipirea lor la Patria-Mamă Moldova. A venit vremea să unim pământurile istorice ale Moldovei într-un singur stat, sub steagul lui Ştefan cel Mare!”, declară autorii documentului.

“În numele reprezentanţilor poporului moldovenesc, cerem de la conducerea ţării să înceteze orice menţionare a denumirii “statul român” în legătură cu viitorul suveran al poporului moldovenesc şi orice cooperare politică cu acest stat, evident distructivă faţă de Moldova şi pentru poporul moldovan”, continuă “patrioţii Moldovei”.

- Noi credem că astăzi România “şi-a pierdut sensul” şi a venit vremea să se facă o separare internaţională pe criterii etnice naţionale. Popoarele care se află în România trebuie să decidă ele însele în care state doresc să-şi construiască viitorul.

Poporul moldovan în întregime este credincios Patriei sale şi, în ciuda încercărilor brutale şi fără precedent ale forţelor pro-româneşti, nu va deveni un satelit al unui stat creat artificial, care este România.”

Prin comunicatul lor, autorii documentului “îi roagă pe toţi cei interesaţi să participe la procesul dezmembrării României, să iasă la luptă pentru retrocedarea teritoriilor lor istorice”.

“Noi credem că România, ca “stat” a fost creat în conformitate cu planul ingenios al coaliţiei din Vest din două state istoriceşte opuse din perspectiva viitorului lor, având ca unic scop “generarea” unor focare de conflict la frontiera fostului Imperiu Rus.

Din păcate, locuitorii Moldovei şi Valahiei, de-a lungul întregii lor istorii, fiind în componenţa unor structuri geopolitice şi culturale antagonice, s-au războit permanent. Acest război se continuă şi astăzi. Este suficient să amintim evenimentele tragice recente, care au avut loc în capitala Republicii Moldova, pe 7 aprilie 2009, când au avut loc pogromuri, s-au incendiat Parlamentul şi Preşedinţia, pe care s-a arborat tricolorul românesc”, se arată în comunicatul patrioţilor moldovani.

Autorii susţin că “autorităţile române aduc în viaţa poporului moldovenesc haos şi confuzie, iar acest lucru trebuie oprit categoric”.

“Pentru a restabili ordinea în ţară şi pentru a asigura dezvoltarea stabilă şi echilibrată, este necesar, în primul rând, să rezolvăm problema consolidării statalităţii moldoveneşti. Realipind la Moldova suverană teritoriile ei istorice, noi vom putea rezolva o serie de probleme ale poporului moldovenesc, care astăzi par “irezolvabile”: va dispărea de la sine problematica “identităţii moldoveneşti”, “istoriei moldoveneşti”, “a limbii moldoveneşti”, se va contura un viitor puternic şi suveran al statului moldovenesc.

Vom reveni la simbolistica istorică a Moldovei suverane.

Vom interzice oricăror ţări să mai folosească aceste insemne în stemele şi pe drapelele de stat;

va dispărea “neînţelegerea” dintre Moldova şi Transnistria, dintre Moldova şi Găgăuzia;

problema aderării Moldovei la Uniunea Europeană se va rezolva practic automat, având în vedere că partea de dincolo de Prut a Moldovei se află deja în Uniunea Europeană. După unirea ţării, toate organizaţiile paralele din România, statale sau religioase de pe teritoriul Moldovei vor fi lichidate fiindcă nu mai sunt necesare. Ele vor putea să activeze şi să depună toate eforturile spre binele propriului popor. Tineretul moldovan va putea să-şi îndeplinească apoi cu demnitate ambiţiile în plan social şi în viaţa particulară, atât pe teritoriul Moldovei suverane, cât şi pe teritoriile uniunii eurasiatice şi uniunii europene”, se menţionează în comunicat.

“Datorită poziţiei sale geografice şi geopolitice avantajoase, Moldova va putea controla şi va consolida fluxurile de energie şi informaţii, financiare şi industriale “Est-Vest” şi “Vest-Est”. Moldova va putea să-şi îndeplinească din nou rolul său istoric, pe care l-a avut pe timpul lui Ştefan cel Mare şi al altor mari domni moldoveni, va fi o punte între Vest şi Est, cel mai important avanpost spiritual.

Moldova Mare renăscută, cu o putere statală totală, cu libertatea politică în raport cu orice stat şi bloc de state, va putea începe dezvoltarea armonioasă a poporului, având bune relaţii cu vecinii din vest şi din est.

A venit vremea să renaştem duhul invincibil al statului Moldovan şi să unificăm poporul nostru multinaţional şi pământurile istorice sun steagul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt!”, au concluzionat “Patrioţii Moldovei”.

Partidul a precizat că “acest comunicat va fi răspândit peste tot teritoriul ţării noastre, şi în ţinutul de peste Prut, la ambasadele străine şi la toate misiunile internaţionale”.

Cei de la IA REGNUM NOVOSTI au publicat integral documentul, după care au venit cu un comentariu la fel de stalinist.

Pentru a înţelege cât de ostil este mediul în care trăiesc toţi românii, inclusiv basarabenii şi transnistrenii, voi reproduce această probă de manipulare grosolană a istoriei noastre:

“Basarabia, din care o mare parte constituie teritoriul actualei Republici Moldova în frontierele ei de fapt, adică fără Transnistria, iar partea de sud intră în regiunea Odessa din actuala Ucraină, în veacurile X-XI, a intrat în componenţa statului Rus Vechi. În secolele XII-XIII, a intrat în componenţa cnezatului Galiţia-Volînia, iar la mijlocul secolului al XIV-lea, a fost parte a cnezatului Moldova. Începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Basarabia a ajuns sub stăpânirea jugului otoman şi a fost eliberată în anul 1812 de trupele ruseşti. Prin Tratatul de pace de la Bucureşti, încheiat între Turcia şi Rusia în 1812, a intrat în componenţa Imperiului Rus.

Ca urmare a înfrângerii Rusiei în Războiul Crimeii din 1853-1856, Congresul de pace de la Paris din 1856 a hotărât ca 3 judeţe din sudul Basarabiei, care intraseră în componenţa Imperiului Rus, să fie transferate cnezatului Moldova, dar prin decizia Congresului de la Berlin, din 1878, au fost restituite Rusiei. Cnezatele Moldova şi Valahia, vasale ale Imperiului Otoman, s-au unit în 1859 şi au constituit viitorul regat al României, proclamat în 1881. Noţiunile de “român”, “popor român” şi “limbă română” au fost create de lingviştii din Transilvania, care susţineau scrisul în grafie latină (scrisul moldovenesc exista în chirilică din momentul apariţiei sale, în veacul al XVI-lea şi până în 1989, când, prin decizia Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, limba moldovenească a fost trecută la grafia latină în variantă românească (sic!); grafia latină a fost introdusă cu forţa în perioadele ocupaţiei române din Basarabia - 1918-1940 şi 1941-1944. Noţiunile “român” etc. au fost inventate la sfârşitul secolului al XVIII-lea în Transilvania care intrase atunci (şi s-a menţinut acolo până în 1918) în componenţa Austro-Ungariei.

(Pentru ruşii şi ucrainenii care nu ştiu sau nu vor să ştie istoria reală a românilor, deci şi a moldovenilor, oferim doar două argumente care atestă că noţiunea de “român” nu este “invenţia lingviştilor transilvăneni”: “Cazania lui Varlaam”, tipărită în 1643, mai scrie pe copertă “Carte românească / de învăţătură dumenecile / preste an şi la praznice împărăte / ştii şi la sv[i]nţi mari / cu zisa şi cheltuiala a lui Vasile Voivodul şi domnul Ţarai Mol[dovei] di[n] multe / scripturi tălmăcită din limba slovenească pre limba Romeniască / de Varlaam Mitropolitul / de Ţara Moldovei”.

În 1646, domnitorul moldovean Vasile Lupu îi porunceşte logofătului Eustachie să tipărească la tipografia mânăstirii Trei Ierarhi “Cartea românească de învăţătură şi îndreptarea legii”. Acolo erau codul penal şi codul civil, codurile de procedură penală şi civilă ale tuturor românilor. De ce nu au scris moldovenii Eustachie sau Varlaam “Carte moldovenească de învăţătură”? Când vor găsi neostaliniştii ruşi un răspuns argumentat ştiinţific la această întrebare simplă, atunci vom accepta şi noi că există naţiunea moldovenească - nota red.).

Prin hotărârea Congresului de la Berlin din anul 1878, se recunoştea independenţa României, pentru care se recunoştea dreptul de alipire la teritoriul ei a Dobrogei, a Insulei Şerpilor (teritoriul actzualei Ucraine) şi a Deltei Dunării. Cu toate acestea, Marea Britanie, Germania şi Franţa au recunoscut practic existenţa României abia în anul 1880.

În decembrie 1917, România a ocupat Basarabia, dar URSS nu a recunoscut niciodată anexarea ei. În 1924, pe teritoriul Transnistriei şi în raioanele limitrofe din Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, a fost formată Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească, în componenţa Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. La 28 iunie 1940, URSS a luat Basarabia înapoi, ca urmare a alipirii ei la Republica Autonomă Moldovenească. Aşa s-a format Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Sudul Basarabiei şi nordul Bucovinei au fost incluse în componenţa Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. Cu toate acestea, după numai un an, adică în 1941, România a ocupat din nou aceste teritorii, dar şi altele din URSS, teritorii care au fost definitiv eliberate în anul 1944.

Conform poziţiei oficiale a României actuale, atitudine împărtăşită chiar şi de susţinătorii basarabeni ai unionismului românesc, Moldova este “al doilea stat românesc”, moldovanii sunt “români”, limba moldovenească este “română”.

Trebuie precizat că, în conformitate cu recensământul din 2004, promulgat de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, se consideră români 2,2% din locuitorii Moldovei, moldoveni - 75,8%, 78,4% din moldoveni consideră limba moldovenească drept limbă maternă, 18,8% cred că este limba română.

Printre altele, teoria Bucureştiului cu privire la “românii” moldoveni şi ucraineni este artificială, fiindcă, pe lângă faptul că identitatea românească este istoriceşte secundă în comparaţie cu identitatea moldovenească, formarea românilor ca naţiune a avut loc în anumite părţi din teritoriul actualei Românii - în Valahia şi în Moldova - în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când Basarabia era deja în componenţa Imperiului Rus, iar Bucovina era în Austro-Ungaria. Cu toate acestea, ocuparea acestor teritorii în periaodele 1918-1940 şi în 1941-1944 servesc drept argument pentru Bucureşti să considere că populaţia moldovenească de aici este formată din “români” şi să pretindă la aceste teritorii, la influenţă şi prezenţă în regiune.”

La aceşti indivizi nu mă miră că fac jocul Imperiului Rus. Cea mai mare dezamăgire pentru mine este să constat aceeaşi atitudine la Partidul Popular Creştin Democrat. După ce am văzut cum “s-a maturizat” Iurie Roşca – pe care l-am preţuit sincer altădată – am prilejul să văd cât de strâmb poate gândi un tânăr ca Victor Ciobanu, pe care l-a împins la conducerea PPCD.

Ofer şi aici un citat mai lung dintr-un interviu publicat de AVA.MD:

“Noi pornim de la premisa că R. Moldova nu este “un stat vremelnic”, cum încearcă unii să ne convingă, şi de aceea, nu are sens să ne blocăm mereu şi mereu în trecut. Da, Moldova a făcut parte din Rusia, din URSS, din România. Dar asta a fost în trecut. Astăzi, independenţa şi suveranitatea Republicii Moldova, ideea statalităţii reprezintă pentru noi cea mai importantă valoare politică. (…)

Da, partidul nostru a militat o vreme pentru unirea Moldovei cu România. Asta a fost într-un trecut apropiat, când alţi politicieni militau pentru păstrarea sau refacerea URSS. Adică, neştiind care ar fi modelele cele mai adecvate pentru viitorul Moldovei, noi toţi ne-am alăturat unor opţiuni diametral opuse, am fost nevoiţi să ne agăţăm de ceea ce credeam că e posibil atunci să refacem. Dar, cu trecerea timpului, toţi ne-am mai maturizat, am început să înţelegem şi să evaluăm mai bine noile realităţi politice. Iată de ce PPCD militează de mulţi ani pentru consolidarea statului moldovenesc, pentru independenţa şi suveranitatea lui. (…)

Astăzi, doatr câţiva proscrişi politici din Moldova bat apa în piuă şi luptă din greu pentru a reface trecutul, nu sunt în stare să vadă prezentul şi să înţeleagă perspectivele viitorului.

Moldova are nevoie de bune relaţii politice, economice şi culturale cu România. Aceste relaţii se pot fortifica şi dezvolta pe termen lung numai după semnarea acestor două documente fundamentale. Numai aşa, după opinia noastră, poate să înceteze orice speculaţie politică pe tema “suveranităţii limitate” a Moldovei sau recunoaşterea “condiţionată” a independenţei sale din partea României vecine”.

În concluzie, România “limitează suveranitatea” Republicii Molotov!

Tata îmi spune că, atunci când plantezi un pom, dacă nu-i respecţi orientarea spre soare, aşa cum s-a născut în pepiniera lui, el se va răsuci toată viaţa, trunchiul i se va contorsiona dureros, şi tot aşa va creşte. Cum a fost lăsat de Dumnezeu să iasă din sămânţa lui.

Nu ştiu dacă Victor Ciobanu se va răsuci spre soare vreodată. La fel ca Iurie Roşca, tânărul viforos de altădată, care putea intra în istorie, speră să smulgă voturi de la cei care cred în himera unui stat alcătuit din 6 judeţe bântuite de stafia lui Stalin.

Coridorul manipulării istorice e plin. Nu mai este loc de-alde Voronin şi de “patrioţii moldovani”. Ei se calcă deja pe picioare. Unde să mai intraţi?

Urmărind asemenea devieri, mă bucur şi mai mult când vad cum l-a primit cancelarul Germaniei pe Vlad Filat la Berlin. Angela Merkel a vorbit chiar despre “reformele serioase” de la Chişinău şi că economia începe să funcţioneze.

Sper să nu-l aud vreodată pe Filat glăsuind ca “patrioţii moldovani”…

Viorel Patrichi
ARENA.MD

2 comentarii:

Anonim spunea...

Prin urmare, moldovenii din punct de vedere istoric sînt geţi din neamul tracilor care au asimilat elemente culturale şi lingvistice ale sarmaţilor occidentali (mai tîrziu ale slavilor). Strămoşii noştri, geţii, întotdeauna, inclusiv şi pînă la cucerirea unei părţi a teritoriului Daciei, vorbeau o limbă a grupului „centum” - care stă la originea tuturor aşa-numitor limbi romanice.

De asemenea, în limba noastră din cele mai vechi timpuri sînt prezente cuvinte comune cu cele din limbile protoslave, mai tîrziu - cu cele slave. Strămoşii noştri au avut o influenţă culturală puternică nu numai asupra întregii regiuni balcanice, dar posibil, şi asupra locuitorilor Italiei, întrucît problema primordialităţii limbii moldo-române faţă de latină este destul de actuală, dar practic nu a fost studiată. În acelaşi timp este cunoscut faptul, că civilizaţia şi limbile indo-europene se răspîndeau în mileniile III-I î.Hr. pe teritoriul Europei din regiunile de Est spre Vest şi nu invers.

Noi întotdeauna am locuit alături de slavi şi am fost înconjuraţi de slavi, asimilîndu-ne vecinii. Există un număr mare de oameni, moldoveni după naţionalitate, fiind de viță slavă. Aceşti oameni au devenit moldoveni etnici ca urmare a educaţiei şi preluării culturii populare. Rădăcinile slave ale moldovenilor sînt reflectate în nume moldoveneşti, larg răspîndite, ca Rusu, Rusnac, Moscalu, Bulgaru, Serbin, Machedon etc., la fel ca şi în nume tipice poloneze, bulgare, sîrbe şi rus-ucrainene, care s]nt purtate de mulţi moldoveni (Lucinschii, Nicorici, Voronin, Diacov, Juravschii, Gruşac, Oleinic etc.).

Anonim spunea...

Gică scrie:
http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml#R1b
Aici este aratata invadarea Europei de catre indo-europeni. Triburile au pornit din centrul Asiei, au trecut in Europa peste Bosfor, si au patruns spre vest de-a lungul Dunarii !

http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
Aici este harta ADN-ului europenilor de azi. Rosu si galben sunt indo-europenii. Albastru, verde si portocaliu sunt europenii vechi.
Se observa ca "slavii de sud" nu sunt slavi, doar limba e.
Mai departe cititi si voi si trageti concluziile.
(se observa proportia semnificativa a "romanilor vechi" in componenta rusilor, ucrainenilor dar mai ales a belarusilor. Cum au supravietuit stramosii romanilor ? Cititi "Civilizatia Cucuteni", de acum 6-8.000 de ani din Moldova. In acea perioada Modova era "cea mai dezvoltata regiune de pe Pamant" !!! ...nu glumesc deloc ;)

Trimiteți un comentariu

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Administrația site-ului vă îndeamnă să folosiți un limbaj decent în discuție: