Canibalismul provocat de sovietici în Basarabia

14 decembrie 2010
Canibalismul provocat de sovietici în Basarabia
Deciziile şi acţiunile regimului sovietic au avut drept consecinţă foametea din 1947, în ciuda încercărilor din partea istoriografiei comuniste de a învinovăţi fascismul şi "seceta din 1945 - 1946" pentru moartea a zeci de mii de basarabeni.

În 1947, când de acum mureau de foame zeci de mii de basarabeni,  industria alimentară din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) a depăşit planul anului 1946 la fabricarea untului cu 33,2 la sută, a uleiului - cu 39,5, a cărnii - cu 32,5, a conservelor - cu 101,9 procente. Este evident că aceste produse alimentare  proveneau din producţia sechestrată de la ţărani şi se exporta în URSS în timp ce producătorii din Moldova mureau de foame.

Historia  prezintă documente extrase dintr-un dosar al Procuraturii RSSM din 1947, ce poartă menţiunea Secret şi Strict Secret. (sursa: Arhiva Nationala a RM, Fond.3085, inv. 1, dosar 129).

Canibalismul în RSSM  era un secret de stat. Era categoric interzis de a vorbi sau scrie despre cruzimea NKVD-iştilor şi a activiştilor sovietici care luau toate rezervele de hrană ale băştinaşilor, măturându-le podurile.

Este destul de dificil de vorbit despre canibalism. Cu atât mai mult despre canibalism în Basarabia, în estul Europei. Nu în Africa şi nici în Amazonia, ci la Chişinău, Orhei, Bălţi, Cahul etc. E foarte greu de imaginat că în această provincie românească (lăsată ruşilor în 1940 fără nici un foc de armă, reintoarsă de Mareşalul Ion Antonescu pentru o scurtă perioadă din 1941 până-n 1944 şi reocupată de sovietici în acelaşi an), existau case "sigilate", pe ele fiind afişată inscripţia "Toţi au murit". E foarte greu de imaginat că în această parte a Moldovei copiii erau vânaţi pe străzi, aduşi în case, omorâţi şi mâncaţi...


STRICT  SECRET

009-24
13.II.47                    
Procurorului General al URSS, tov. Gorsenin C.P.

Raport special "Despre situaţia grea a populaţiei din RSS Moldovenească"

Prin prezentul, consider de datoria mea să vă informez despre urmatoarele:


Din cauza secetei şi a neroadei, în Republică s-au creat condiţii extrem de dificile privind situaţia alimentară, care au adus complicaţii populaţiei, îndeosebi de la sate, în consecinţă - îmbolnăviri de distrofie în masă, creşterea mortalităţii şi a cazurilor de canibalism.

Din informaţia netotalizată, până la 5 februarie 1947, în Republică s-au înregistrat 213.000 bolnavi de distrofie, dintre care copii de vârsta până  la 4 ani - 39.000, de la 4 la 14 ani - 33.000 oameni. Au fost instalate 14.000 paturi în barăci temporare, în total au decedat 9.000 oameni.

Numărul bolnavilor şi al decedaţilor creşte din zi în zi. De exemplu , de la 1 februarie până la 5 februarie, numărul bolnavilor de distrofie a crescut cu 24.000 de oameni, în aceste cinci zile au decedat 2.000 oameni.
Au fost depistate 34 cazuri de canibalism (certificatele cu descrierea amanunţită se anexează). Republica a primit un ajutor considerabil din partea guvernului URSS.

Au fost date dispoziţii procurorilor judeţeni, orăţeneşti şi raionali de a controla cum a fost împărţit acest ajutor destinatarilor.
ţinând cont de situaţia creată în Republică, din zi în zi creşte criminalitatea: banditismul, furturile, omorurile s.a.

Toţi procurorii au primit dispoziţii pentru a activiza lucrul cu crimele nedescoperite. Drept consecinţă a situaţiei, s-au supraîncărcat inchisorile şi celulele de arest preventiv ale miliţiei.

La 6 februarie 1947 a fost adoptată o hotărâre a Biroului CC al PC (b)M, în care se menţionează creşterea criminalităţii în legatură cu problema alimentară şi au fost preconizate măsuri de acordare a ajutorului organelor MAI din partea organelor de partid şi sovietice şi chiar a populaţiei pentru apărare şi pentru intensificarea luptei cu criminalitatea.

Aceste lucruri am avut de relatat. Anexa pe 6 file.
Procurorul RSS Moldoveneşti
consilier judiciar de Stat
Colesnic.
Certificat despre cazuri de canibalism în Republică către 10 februarie 1947


Judeţul Chişinău

1. La 23 decembrie, anul 1946, locuitorii satului Mileştii Mici, raionul Chişinău, Stici Eudochia Constantinovna, născută în 1910, moldoveancă, şi Popov Vera Ivanovna, născută în 1914, moldoveancă, în complicitate au tăiat şi întrebuinţat ca hrană pe fiica lui Stici, Stici Maria Petrovna, în vârstă de 10 ani. Au avut intenţia de a o taia pentru acest scop şi pe fiica lui Popov, iar apoi pe a doua fiică a lui Stici - Nina, de 14 ani, dar ultima a fugit din casă. Stici şi Popov sunt bolnave de distrofie.

2. La 17 ianuarie, anul 1947, în satul Caracui, raionul Kotovsk, tăranca săraca Svet E.E. a plecat la punctul de repartizare a produselor lăsând acasă copiii: Serghei de 11 ani, Maria, de 8 ani, Vasile de 5 ani şi Vasilisa de 2 ani. în lipsa mamei, fiul mai mare, Serghei, a omorât-o pe sora sa de 2 ani, iar părţile moi ale corpului le-a fiert şi le-a mâncat cu ceilalţi copii. Toţi copiii sunt bolnavi de distrofie de gradul 2 şi 3, anterior, ei mâncaseră carne de pisici şi câini.

3. La 20 ianuarie, anul curent, locuitoarele satului Minjir, raionul Bujor, Măgurcean Nina Antonovna şi Grincovscaia Axinia Antonovna s-au înţeles între ele şi l-au răpit pe băieţelul tirsin Denis, de 9 ani, apoi l-au adus acasă la ele, l-au tăiat şi l-au mancat. Măngurcean N.A. şi Gruncovsacia A.A., născute în 1917 şi, respectiv 1925, moldovence, au fost arestate.

4. La 22 ianuarie 1947, locuitorii satului Mileşti, raionul Kotovsk, Scarevnea Stepan Stepanovici, născut în 1912, moldovean, ţăran sărac, în complicitate cu sora sa, Graur Anastasia Feodorovna, în vârstă de 48 de ani, au omorat-o pe fiica ultimei de 3 anişori, Parascovia, şi au mancat-o. Peste câteva zile, cu acelaşi scop, Scarevnea a omorât-o pe sora sa, Graur A.F. în ianuarie curent, Scarevnea a adus în casa sa patru cadavre de adolescenţi, dintre care unul l-a consumat drept hrană, altul l-a dat lui Scarevnea Vera Antonovna, care locuieşte în vecinătate cu el, iar două cadavre ale unor fetiţe între vârste de 7-10 ani, le-a tăiat în bucăţi şi le-a dus în satul Cigherleni. în afară de acestea, tot la el în casă a fost găsit cadavrul unui adolescent de 14 ani fără cap, mâini şi picioare, ascuns în sobă, fiind invelit cu nişte haine. Scarevnea este sănătos fizic, a primit deseori raţie alimentară, pe care, parţial, o vindea, Scarevnea a fost arestat.

5. La 27 ianuarie 1947, locuitorul S. Sofia, raionul Bujor, Cazac Pavel Vasilevici, născut în 1904, în complicitate cu fiul său Alexandru, născut în 1931, şi cet. Petruhin - 1933, au invitat în casa lor pe adolescentul Cristea Vascu Horolovici, născut în 1934, l-au tăiat şi consumat ca hrană. Cazac a fost arestat.

6. La 28 ianuarie curent, adolescentul de 15 ani, Romanciuc Semion Gavrilovici, întorcându-se de la piaţa din satul Bujor, a hotărât să înnopteze la cunoscuţii săi, Romanciuc Ivan Vasilevici, în vârstă de 15 ani, şi fratele lui Romanciuc Grigore Vasilevici, de 12 ani, care trăiau împreună cu mama lor Romanciuc Maria Dmitrevna, în vârstă de 40 ani, ţărancă săracă. Noaptea, fraţii Romanciuc l-au omorât pe Romanciuc Semion şi l-au mancat.
7. La 24 ianuarie curent, locuitorii satului Mileştii Mici, judeţul Chişinău, Chihai Constantin Alexandrovici, născut în 1927, ţăran mijlocaş, şi Andronache Nadejda Andreevna, născută în 1930, au invitat-o în casa lui Andronache pe vecina Petrascu Parascovia Pavlovna, o fetiţă născuta în 1940, au tăiat-o în bucăţi cu scopul de a o întrebuinţa în hrană. Chihai şi Andronache au fost arestaţi.

8. La 25 ianuarie curent, locuitorii sătucului Treşteni, judeţul Chişinău, Caracuian Grigorii Andreevici, născut în 1903, tăran mijlocaş, l-a tăiat pe fiul sau, Iacob, născut în 1933, şi l-a mâncat împreună cu toată familia. Caracuian a fost arestat.

Judeţul Cahul

1.La 19 decembrie 1946, în satul Cazaclia, raionul Taraclia, locuitorii Terzinov Ivan Petrovici, Terzinova Parascovia Dmitrievna şi Caramanet Elena Ivanovna l-au omorât şi l-au mâncat pe copilul lui Caramanet, în vârstă de 6 luni, şi pe fiul lui Pruceanu (membru al sovietului sătesc), în vârstă de 8 anişori. Familiile Terzinov şi Caramanet au fost arestate.
2. La 23 decembrie 1946, în satul Taraclia, raionul Taraclia, cet. Randopula M.I., născută în anul 1919, bulgăroaică săracă, la 21 decembrie 1946 a născut un copil, iar la 23 decembrie 1946 l-a omorât şi l-a mâncat. Randopula a fost arestată.

3.În satul Baurci, raionul Congaz, cet. Ialanin Andrei Ivanovici, născut în 1916, găgăuz, cu acordul soţiei sale, la 7 februarie 1947, şi-a tăiat propria fiică, în vârstă de 6 ani, şi a mâncat-o. Ialanin a fost arestat.

4. În satul Besalia, raionul Congaz, cet. Topal Elena Petrovna, născută în 1922, împreună cu sora sa, Zinaida Petrovna, născută în 1913, la 3 februarie au mâncat cadavrul cetăţencei Celac Anghelina Cazimirovna.

5. În satul Besalia, raionul Congaz, cet. Cogan Ilia Grigorievici, născut în 1921, a întrebuinţat pentru prepararea salamului cadavrul lui Gantatova Elena Stepanovna, în vârsta de 45 de ani.

6. În aceeaşi localitate, la 26 ianuarie 1947, cet. Ciacu Gheorghii Gheorghievici, născut în 1912, ţăran sărac, găgăuz, a tăiat-o pe fiica sa, născuta în 1940, şi a consumat-o în calitate de mâncare. La 28 ianuarie, tot acest individ l-a tăiat pe fiul sau, în vârstă de 5 ani, o parte din carne a mâncat-o, iar alta a încercat s-o vândă la piaţă dar a fost arestat.

7. În satul Chiret-Lunga, ţăranul Colpacci Andrei Constantinovici şi soţia sa, la 3 ianuarie, au consumat în alimentaţie cadavrul fiului lor, Niil, născut în 1945, care murise de distrofie; iar la 9 ianuarie, tot ei au mâncat cadavrul mamei, Colpacci Feodora, în vârsta de 65 de ani; iar la 11 ianuarie l-au tăiat pe tatăl său Colpacci Constantin Constantinovici, în vârstă de 70 de ani şi l-au mancat. Colpacci a fost arestat.

8. În satul Tomai, la 2 ianuarie, a murit ţăranul Carabacjac Piotr Petrovici, născut în 1896. Soţia sa, Carabacjac Maria Dmitrievna, n-a înmormântat cadavrul, ci l-a consumat ca hrană. Carabacjac a fost arestată.

9. Tot în această localitate, tăranul Cimpoies Vladimir Ivanovici, născut în 1919, şi soţia sa, Cimpoies Ana Ivanovna, născută în 1923, au mâncat cadavrul mamei sale care decedase. Familia Cimpoies a fost internată la spital.

10. La 20 ianuarie, în satul Besalma, raionul Congaz, la cimitir au fost reţinuti găgăuzii băştinaşi Antonova Maria Vasilievna, Boico Anastasia Haralampievna şi Topal Parascovia, care dezgropau cadavre şi le tăiau în bucăţi în scopul de a fi întrebuinţate ca hrană. Reţinuţii s-au dovedit a fi distrofici.

11. În satul Taraclia, raionul Taraclia, adolescentul Poslor Ivan Dmitrievici, în vârsta de 13 ani, bulgar, cu acordul mamei sale, Poslor Stepanida, a tăiat-o pe sora sa, în vârstă de şase anişori, şi au întrebuinţat-o ca hrană. Poslor a fost arestat.

12. În satul Cazaclia, raionul Taraclia, cetăţeanul găgăuz Mantanal A.V. n-a înmormântat cadavrele fratelui şi sorei sale, ci le-a folosit în alimentaţie. Mantanal a fost arestat.

13. În satul Barceac, raionul Congaz, cet. Drogol G.G., născut în 1923, moldovean, n-a inmormantat corpul neinsufletit al copilului de 3 ani, ci l-a consumat drept hrana. Drogol a fost arestat.

14. La 10 ianuarie în satul Taraclia, raionul Baimaclia, de distrofie au murit Cugureanu D.S. şi Cugureanu I.S. Sovietul sătesc a incredinţat înmormântarea acestora Mariei Ichizli şi feciorilor acesteia, Dmitri, născut în 1927, şi Alexandru, născut în 1931. Ichizli Dmitri şi Alexandru au îngropat unul din cadavre, iar pe celălalt l-au tăiat în bucăţi şi l-au adus acasă, unde l-au mâncat. Ichizli sunt bolnavi de distrofie.

15. În satul Vulcăneşti, raionul Vulcăneşti, cetăţeanul Anghis Constantin, născut în 1899, a omorât şi consumat ca hrană pe fiica sa de patru ani şi pe o fată de 18 ani, Dernilova Nadejda, care anterior lucrase servitoare la ospatăria uniunii de consum Vulcăneşti.

16. La 28 ianuarie, în satul Colibaş, raionul Vulcăneşti, Schianu Ilie şi-a omorât propria fiica, Ecaterina, în vârstă de 12 ani şi a mâncat-o.

Judeţul Bender


1. La 12 ianuarie 1947, în satul Avdarma, raionul Comrat, Iazadji Nadejda, născută în 1907, provenită dintr-o familie de culaci, cu ajutorul fiicei sale Elena, născută în 1930, au tăiat o fetiță de șapte ani, Grec A., și au mancat-o. Ambele au fost arestate.

2. La 25 ianuarie anul curent, în satul Dezgije, raionul Comrat, a murit de slăbiciune Topal Evdochia, în vârstă de 40 de ani, de etnie găgăuză, și cei trei copii ai săi, între vârste de 2-10 ani. Cadavrele au stat în casă cinci zile. Vecina decedatei, Deli Ana, în vârstă de 42 de ani, a furat cadavrul fetiței de 2 ani, l-a tăiat în bucăți și l-a întrebuințat ca hrană.

3. La 26 ianuarie anul curent, la locuitorul satului Volontirovca Sarov Grigore, născut în anul 1929, care este foarte sărac, a venit o fetiță de 11 ani și i-a cerut pâine. Sarov și sora sa Sarov Ludmila, născută în 1926, au omorât-o pe fată, au taiat-o în bucăți și au mancat-o. Frații Sarov au fost arestați.

4. La 29 ianuarie, în satul Ursoaia, raionul Căușeni, a decedat de subnutriție și slăbiciune Bolgaru Agafia. La 20 ianuarie fiicele sale, Bolgaru E.P., născută în 1926, și Bolgaru A.P., născută în 1931, au tăiat de la cadavru părțile moi și le-a preparat pentru a fi mâncate.

5. La 23 ianuarie, anul curent, în satul Sadaclia, raionul Roman, Cardarar Ioana, născută în 1906, în complicitate cu sora sa, au omorât pe fiul ei de șase ani, l-au tăiat în bucăți, pe care l-au pus la fiert pentru a fi consumate ca hrană. Cardarar este de naționalitate țigancă. Avere și pământ nu are. Duce un mod de viață nomad. Ca pedeapsa ele au primit 120 kg de indemnizații alimentare.

6. La 14 februarie anul curent, Lunga Maria, născută în 1912, locuitoare a localității Romanovca, județul Chișinău, văduva, a tăiat cadavrul surorii sale, care decedase la vârsta de 12 ani, și a întrebuințat-o în calitate de hrană.

7. La 10 februarie , în casa lui Serpu Leonid, născut în anul 1912, originar și locuitor al satului Taraclia, raionul Căinari, a fost depistat cadavrul tăiat în bucăți al unui copil, Uranda, născut în 1935, pe care Stepu la 9 februarie curent l-a chemat în casă, l-a omorât și pregătit pentru consumație.

Județul Bălți

La 30 ianuarie anul curent, locuitorii satului Glinjeni, raionul Chiscareni, Marineac Pavel, născut în anul 1918, a invitat la el acasă pe cetățeanca Malarciuc Maria, născută în anul 1928, pe care a strangulat-o, a tăiat-o în bucăți pentru a fi preparată și consumată ca hrană. Marineac și soția sa sunt bolnavi de distrofie de gradul I. Soții Marineac au fost arestați.

Județul Orhei


La 13 ianuarie 1947, în satul Furceni, raionul Orhei, a decedat cetățeanca tulan Ana. A doua zi, noaptea, vecinul acesteia, Gasper A., născut în 1899, a întrat în casa decedatei, a tăiat de pe cadavru carnea, a adus-o acasa și împreună cu soția sa, au fiert-o și au consumat-o drept hrană. Peste câteva zile Gasper a decedat de distrofie.

Raionul Grigoriopol

În raionul Grigoriopol (malul stâng al Nistrului), în satul Sipca, Bulat Aculina, născută în 1910, celibatară, la 24 decembrie 1946, la ora 7 dimineața, l-a tăiat în bucăți, cu toporul, pe fiul sau de opt ani, apoi l-a fiert și l-a mâncat. Bulat a fost arestată. Crima săvârșită a recunoscut-o.

Din informația acestui certificat rezultă că până la 10 februarie 1947, au avut loc 34 cazuri de canibalism.

Aceste cazuri au loc în toate județele Republicii, în afara de Soroca și unul din raioanele din stânga Nistrului.

Ancheta privind aceste dosare e realizată de organele MAI, iar în unele cazuri, de anchetatorii Procuraturii.

Conform dispoziției Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldovenești, toți cei invinuiți de canibalism vor fi excortați în orașul Chișinău, în închisoarea nr. 2. Pe multe dosare, ancheta s-a încheiat, dar, din cauza că mulți invinuiți sunt bolnavi de distrofie în formă acută, nu avem posibilitatea de a-i excorta în închisoare, fapt care reține trimiterea lor în judecată în ședințe închise ale Judecatoriei Supreme a RSSM. La 11.02.1947 primele trei dosare au fost trimise spre examinare Judecatoriei Supreme.

Procurorul adjunct al RSSM pentru dosare speciale, Consilier judiciar de stat, clasa III (semnat)
Drugobitki
12 februarie 1947


Foametea care s-a abătut asupra Basarabiei odată cu venirea armatei roșii și a puterii sovietice a fost una dintre cele mai îngrozitoare pagini din istoria basarabenilor. Numărul morților și al distroficilor creștea necontenit. Conform datelor colectate de organele de ocrotire a sănătății, dacă la 25 decembrie 1946 erau înregistrați în RSSM 53 mii de bolnavi de distrofie, apoi la 1 februarie 1947 numărul lor crescuse până la 190 mii.

În timpul foametei din anii 1945 - 1947 în RSSM au decedat, doar din motive de subalimentație, peste 200 mii de oameni…
Alexandru Moraru

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Administrația site-ului vă îndeamnă să folosiți un limbaj decent în discuție: